Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:25

OSCE

Termin 5

 • Objective Structured Clinical Examination
 • Ett praktiskt färdighetsprov med flera stationer
 • 4 stationer per student, av 10 möjliga
 • Bedömning sker på plats av läkare som arbetar kliniskt

Resurser

Sammanfattning på Notion av Carl Ollvik och Moa Sjödell

Instruktionsfilm för läkarstudenter på kursen i konsultationskunskap (Göteborgs universitet)

Blodtryck

Tillvägagångssätt vid blodtrycksmätning (Uppsala universitet)

Arm ska vara fri från klädesplagg. Oftast helt utan långärmat men uppkavlat kortärmat.

 1. Pat. lägger sig ner, armbågskudde används för att armen ska vara i hjärthöjd
 2. Sätt på manschett strax ovanför armbågen, se till att manschetten är rätt storlek
 3. Mät ungefärligt systoliskt via palpation ("palpatoriskt systoliskt blodtryck", för att upptäcka eventuellt Silent gap)
 4. Släpp ut all luft ut manschetten
 5. Pumpa till 30+ tryck över palpatoriskt systoliskt → lyssna med stetoskop över artären i armbågsvecket (lokaliserad åt lillfingrets sida)
 6. Släpp ut 2mmHg per sekund från manschett
  1. Systole - bestäms vid första hörbara pulsen när du går ner i tryck
  1. Diastole - när pulsen försvinner igen
 7. Journalför enligt "Läge-Sida-Systole/Diastole"

Journalanteckning ex.: Liggande, höger arm, 140/90.

Hjärta – normalfynd

Oftast utan tröja.

 1. Uppskatta puls och rytm genom att palpera a. radialis på en av patientens handleder och samtidigt auskultera a. radialis i den andra handleden
 2. Lokalisera och auskultera hjärtat på följande ställen medan du fortsatt palperar a. radialis:
  1. hö. I2 (parasternalt)
  2. vä. I2 (parasternalt)
  3. vä. I4 (parasternalt)
  4. vä. I4 elr. I5 (medioklavikulärt)
 3. Lyssna på a. carotis bilateralt
  1. Blåsljud (aortastenos) kan fortplantas och höras här
 4. Journalför enligt "Rytm-Puls-Blåsljud"

Journalanteckning ex.: Regelbunden rytm, puls 70slag/minut. Auskulterade inga blåsljud.

Apple Pie Tastes Mmm...

Hjärta – patologi

https://www.youtube.com/watch?v=wYZbMoWjLEg

1:31 normala hjärtljud
9:58 mitralisstenos
11:51 mitralisinsufficiens
14:18 Aortastenos
16:27 aortainsufficiens

By Madhero88 - Own workReferencenetter image, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9663180

Systoliska blåsljud

 • Aortastenos (pm I2 dx)
 • Mitralisinsufficiens (pm apex)
 • Pulmonalisstenos (pm I2 sin)
 • fysiologiskt blåsljud (pm I2 sin)

Diastoliska blåsljud

 • Aortainsufficiens (pm I3-4 sin)
 • Mitralisstenos (pm apex)

Observera att man inte kan höra blåsljud på tricuspidalisklaffen, eftersom trycket i höger atrium inte är tillräckligt högt för att producera hörbart ljud. Man kan dessutom inte höra pulmonalisinsufficiens.

Perifera pulsar

Utan strumpor.

 1. Be pat. ta av sig sina strumpor och (helst) lägga sig ner
 2. Känn på händer och fötter, och kommentera värme och färg
 3. Palpera följande pulsar bilateralt:
  1. a. radialis
  2. a. tibialis posterior
  3. a. dorsalis pedis
 4. Journalför enligt "Värme & Färg-Pulsar"

Journalanteckning ex.: Fin temperatur och färg hand- och fotryggar. A. radialis, tibialis posterior och doraslis pedis palperas välfyllda och sidlika.

Buk

Buken ska vara fri från klädesplagg. Oftast genom att dra upp tröja till bröstnivå och dra ner byxkant till några cm under naveln. Håll ögonkontakt med patienten!

 1. Auskultera (30s eller till man hör ljud)
 2. Palpera alla fyra kvadranter av buken ytligt
 3. Palpera -||- djupt
 4. Leverpalpation: stå på patientens dx. sida och be hen ta ett djupt andetag medan du palperar djupt under höger arcus
 5. Dunkömhet höger arcus
 6. Palpera mjälten: stå fortsatt på dx. sida om pat. och palpera bimanuellt (ena handen hjälper till att trycka vänster flank mot mediala buken) under vänster arcus medan pat. tar djupt andetag
 7. Dunkömhet över njurloger (pat. sittandes)
 8. Journalför

Journalanteckning: Normala tarmljud. Mjuk och oöm. Lever, mjälte eller patologiska resistenser palperas ej. Ingen dunkömhet över höger arcus eller njurloger.

Lungor - Perkussion

Oftast utan tröja.

 1. Perkutera övre och undre lunggränser
  • Slå på ditt långfinger, kom ihåg att hålla kontakthanden horisontellt vinklad
  • Perkutera övre lunggränser, byt sida och jämför
  • Perkutera bilateralt på väg ner till lungbasen, byt sida mellan slagen för att jämföra
  • Perkutera nedre lunggränserna, byt sida och jämför

Lungor - Auskultation

Oftast utan tröja.

 1. Tillfråga patienten att andas med öppen mun
 2. Auskultera liksidigt (byt mellan vä. och hö. lunga på samma horisontella nivå):
  1. ventralt (apex)
  2. dorsalt (hela lungfält)
 3. Journalför enligt "Andningsljud-Biljud"

Journalanteckning ex.: Andningsljud auskulteras bilateralt normala och utan biljud.

Neurologisk status (Rutin-nervstatus)

Det som är inom parantes var inte ett krav att vi skulle kunna.

Stående

 1. Gång - ISHAV: igångsättning, steglängd, hållning, armpendling, vändning
 2. Tå-hälgång
 3. Rombergs - lillhjärnsskada, vestibularis (balansorganet)
 4. Finger-näs pek - lillhjärnsskada, intentionstremor
 5. Nigsittning - proximal styrka ben

Sittande

 1. Synfält
 2. Ögonrörelser, följ finger med blick
  • Nystagmus
  • Ptos
 3. Grimaserande - kn. VII/n. facialis
 4. Pupillkontraktion
 5. Diadokokinesi & fingerspel (pares, ex. stroke, parkinsons)
 6. Sträck ut armar (pares, kraftnedsättning)
 7. Muskelkraft övre extremiteter
  1. Fingerspretning (distal kraft)
  2. Axelabduktion (proximal kraft)
 8. Reflexer
  1. Patella - L2-L4
  2. Achilles - S1

Liggande

 1. Smärtsensibilitet (nociceptivt bortfall)
 2. Vibrationsensibilitet (mechanosensoriskt bortfall)
 3. Omvänd Barré (pares)
  1. blunda, benen isär
 4. Babinskis (övre motorneuronsskada)

Källor neurologstatus:
OSCE Bedömningsprotokoll termin 5 HT2020 Lunds Universitet
KUM-kompendium HT20 LU
Rutin-nervstatus film prod. LU & UU 2017

The medical information on this site is for educational purpose only.