Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Vecka 8: Tuberkulos och HIV

Centralt innehåll

 • Tuberkulos (TBC)
  • Diagnostik
   • Tuberkulintest
   • IGRA-test (Interferon Gamma Release Assay)
 • HIV och AIDS
  • Patogenes
   • Omvänt transkriptas (RT)
   • gag-, pol- och env-generna
   • Celltropism (CCR5- och CXCR4-receptorer)
  • Diagnostik
  • Behandling
 • Opportunistiska infektioner
  • Pneumocystis jirovecii
  • Aspergillus
 • Antivirala läkemedel
  • Antiviraler
   • Aciklovir
   • Polymerashämmare (nukleosidanaloger och nukleotidanaloger)
   • Omvänt transkriptas-hämmare (RT-hämmare, icke-nukleosidanaloger, NNRTI)
   • Integrashämmare
   • Proteashämmare
   • Inträdeshämmare
    • Maraviroc (CCR5-hämmare)
   • Neuraminidashämmare
   • M2-blockerare
  • Immunmodulering

OBS! För HIV kallas nukleosidanaloger för NRTI (nucleoside reverse transcriptase inhibitors) och icke-nukleosidanaloger för NNRTI.

Mikrobiologi

 • Mycobacterium
  • M. tuberculosis-komplexet
   • M. tuberculosis
   • M. bovis
  • M. avium-komplexet
  • M. leprae
 • Retrovirus
  • Humant immunbristvirus (HIV)
  • Humant T-lymfotropt virus (HTLV)

Relevant material

Medicinsk mikrobiologi och immunologi
Kapitel 3.26: Mycobacterium (s. 296-301)
Kapitel 4.2: Antivirala läkemedel (s. 363-376)
Kapitel 4.17: Retrovirus (s. 451-468)
Kapitel 8.15: Infektioner hos immunsupprimerade (s. 769-773)

https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/hiv/tuberkulos-tbc-diagnostik/
https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/hiv/hiv-behandling/

Lundaläkare

Fokusera på patofysiologin bakom sjukdomarna, kliniska fynd, anamnes och följdsjukdomar/komplikationer.

Herman

Anki

T5F8: TBC och HIV
[ic_add_posts category='termin-5' tag='GBL8']
The medical information on this site is for educational purpose only.