Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Vecka 7: Leverinfektioner

Centralt innehåll

 • Virushepatit
  • Hepatit A-virus
  • Hepatit B-virus
  • Hepatit C-virus
  • Hepatit D-virus
  • Hepatit E-virus
 • Parasitorsakade leversjukdomar
  • Amöbiasis
  • Visceral leishmaniasis
  • Malaria
  • Echinokockos
  • Schistosomiasis
  • Fasciola hepatica (leverflundra)

Observera: Hepatit-virus är inte nära släkt med varandra utan tillhör olika klasser, de har endast gemensamt att de är specialiserade på att infektera leverceller. (Virushepatit, Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Virushepatit, CC BY-SA 3.0)

Relevant material

Medicinsk mikrobiologi och immunologi
Kapitel 4.10: Hepatit C-virus (s. 407-412)
Kapitel 4.11: Hepatit D-virus (s. 413-414)
Kapitel 4.12: Hepatit E-virus (s. 415-417)
Kapitel 4.15: Picornavirus, Hepatit A-virus (s. 444)
Kapitel 4.21: Hepatit B-virus (s. 482-486)
Kapitel 8.8: Leverinfektioner (s. 712-722)

Ninja Nerd är tillbaka! 🥳

https://www.youtube.com/watch?v=R4OG0wHkPcM
https://www.youtube.com/watch?v=B0pFnLbo6eM

Interaktiv animation över HCVs replikationsscykel: https://www.hepatitisc.uw.edu/biology/lifecycle

https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/infektion/echinokockos-blasmasksjuka-dvargbandmask/

Lundaläkare

Många bokstäver att hålla reda på (Hep. A/B/C...). Gruppera dem för att lättare komma ihåg, gör korta akronymer/minnesramsor.

Herman

Anki

T5F7: Hepatit
[ic_add_posts category='termin-5' tag='GBL7']
The medical information on this site is for educational purpose only.