Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Vecka 6: Infektioner under graviditet

Centralt innehåll

 • Infektioner under graviditet
  • Infektioner som är allvarliga under eller i anslutning till graviditet och förlossning
  • Hur behandlas modern och barnet vid infektion?
  • Graviditetsscreening
 • Normalflora
  • Bakterier och svampar som finns normalt på hud, slemhinnor, könsorgan, i tarmkanalen, luftvägar och urinvägar
  • Immunologisk betydelse
  • Påverkan vid antibiotikabehandling

Mikrobiologi

 • Infektioner under graviditet
  • Cytomegalovirus (CMV)
  • Varicella zoster virus (VZV)
  • Rubella
  • Parvovirus B19 (erythema infectiosum, femte sjukan)
  • Treponema pallidum (syfilis)
  • Hepatit B-virus (HBV)
  • HIV
 • Spiroketer
  • Treponema pallidum (syfilis)
  • Borrelia burgdorferi
 • Helicobacter pylori

Relevant material

Medicinsk mikrobiologi och immunologi
Kapitel 8.13: Barnsjukdomar (s. 755-760)
Kapitel 8.14: Infektioner under graviditet och förlossning (s. 761-768)

Lundaläkare

Anki

T5F6: Graviditet- och spädbarnsinfektioner, Spiroketer och H. pylori
[ic_add_posts category='termin-5' tag='GBL6']
The medical information on this site is for educational purpose only.