Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Vecka 5: CNS-infektioner

Centralt innehåll

 • Meningit
  • Aseptisk (serös) meningit
   • När inträffar det vanligtvis epidemiskt?
  • Purulent (bakteriell) meningit
   • Vilka agens som är vanligast för olika åldersgrupper
  • Diagnostik (lumbalpunktion!)
  • Vaccination
 • Encefalit

Mikrobiologi

 • Virus
  • Enterovirus
   • Coxsackievirus
   • Poliovirus
   • Echovirus
  • Herpes simplex-virus 1 och 2 (HSV-1/2)
  • Paramyxovirus
   • Morbillivirus (mässling)
   • Parotitvirus (påssjuka)
  • Rhabdovirus
   • Rabiesvirus
  • Flavivirus
   • Tick Borne Encephalitis (TBE)
  • Polyomavirus
   • JC-virus
  • Arenavirus
  • Bunyavirus
 • Bakterier
  • Streptococcus pneumoniae
  • Neisseria meningitidis (meningokocker)
  • Haemophilus influenzae typ b
  • Listeria monocytogenes
  • GBS
  • E. coli
  • S. aureus

Relevant material

Viral meningoencefalit, statistik (FoHM)

Medicinsk mikrobiologi och immunologi
Kapitel 8.3: Infektioner i CNS (s. 656-669)

Osmosis

Lundaläkare

Viktig regel som bara blir mer sann desto längre du kommer på läk: Farligaste och vanligaste!

Herman

Anki

T5F5: CNS-infektioner
[ic_add_posts category='termin-5' tag='GBL5']
The medical information on this site is for educational purpose only.