Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Vecka 4: Luftvägsinfektioner och vaccination

Centralt innehåll

 • Luftvägsinfektioner
  • Pneumoni
  • Atypiska pneumonier
  • Sambandet mellan viral och bakteriell pneumoni
  • Skillnaden mellan förkylning och influensa
  • Luftvägsinfektioner vid KOL
 • Vaccin
  • Passiv respektive aktiv immunisering
  • Olika typer av vaccin
   • Levande attenuerade
   • Inaktiverade/avdödade
   • Skillnaden mellan konjugat- och polysackaridvaccin
  • Adjuvans
  • Vaccin som ingår i barnvaccinationsprogrammet
 • Antigenic drift och shift

Mikrobiologi

 • Virus
  • Orthomyxovirus (influensa)
  • Paramyxovirus
   • Respiratoriskt syncytievirus (RSV)
   • Parainfluensavirus → Krupp
  • Rhinovirus
  • Coronavirus
  • Adenovirus
 • Bakterier
  • Streptococcus pneumoniae (pneumokocker)
  • Haemophilus influenzae
  • Moraxella catarrhalis
  • Legionella pneumophila
  • Bordetella pertussi (kikhosta)
  • Mycoplasma pneumoniae
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Enterobakterier
   • Klebsiella pneumoniae

Relevant material

Barnvaccinationsprogrammet (FoHM)

Vaccination mot pneumokockinfektion (FoHM)

Medicinsk mikrobiologi och immunologi
Kapitel 8.5: Luftvägsinfektioner (s. 678-689)
Kapitel 8.17: Vaccinationer (s. 779-788)

Lundaläkare

Kapitlet om vaccin i kursboken är inte tiptop. Använd föreläsningar och seminarium och fokusera sedan på de vaccin som ingår i barnvaccinationsprogrammet. Vad är de för typ av vaccin? Vilka ges i kombination?

Se även till att lära dig skillnaden mellan konjugatvaccin och polysackaridvaccin för pneumokocker.

Elliot

Anki

T5F4: Luftvägsinfektioner
[ic_add_posts category='termin-5' tag='GBL4']
The medical information on this site is for educational purpose only.