Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Vecka 1: Grundläggande mikrobiologi

Centralt innehåll

 • Vad är bakterier och virus?
 • Hur orsakar bakterier och virus sjukdom?
 • Hur kan man klassificera bakterier och virus? Vad fyller uppdelningen för funktion?
 • Stafylokocker och streptokocker
  • Viktiga sjukdomar
  • Virulensfaktorer
 • Grundläggande farmakokinetik och farmakodynamik
  • Samband mellan halveringstid, distributionsvolym och clearance
  • Samband mellan dos, läkemedelskoncentration och distributionsvolym
  • Skillnad mellan potens och effekt
  • Administrationsformer, biotillgänglighet och förstapassagemetabolism
 • Global hälsa
  • Global sustainable development goals

OBS! Parasiter är inte fokus denna vecka, det kommer på vecka 3.

Mikrobiologi

 • Staphylococcus aureus
 • Staphylococcus epidermidis och S. saprophyticus (koagulasnegativa stafylokocker, KNS)
 • Streptococcus pyogenes (Grupp A streptokocker, GAS)
 • Streptococcus agalactiae (Grupp B streptokocker, GBS)
 • Streptococcus pneumoniae (pneumokocker)
 • Streptococcus viridans

Vi rekommenderar starkt Sketchy Micro.

Relevant material

Medicinsk mikrobiologi och immunologi
Kapitel 1: Introduktion (s. 19-26)
Kapitel 3.1: Introduktion till bakteriologi (s. 123-147)
Kapitel 3.2: Bakteriell patogenitet och virulens (s. 148-158)
Kapitel 3.5: Stafylokocker (s. 179-186)
Kapitel 3.6: Streptokocker (s. 187-195)
Kapitel 4.1: Introduktion till virologi (s. 327-362)

Det går bra att utgå från föreläsningarna. Kom ihåg att denna vecka ger en överblick över området, du behöver inte lära dig alla bakterier nu. De flesta patogener kommer tillbaka flera gånger under kursen.

Vi kan rekommendera kursboken Medicinsk mikrobiologi och immunologi från Studentlitteratur (2015). Den är skriven på svenska och är mycket lättläst. Man behöver inte läsa allt, men den fungerar bra som uppslagsverk.

Ett tips är att utgå från instuderingsfrågorna för att veta var fokus ligger och på vilken nivå man förväntas kunna det. De är hjälpsamma att besvara under tiden man pluggar och svaren står ofta i kursboken. Frågorna denna vecka innehåller inte parasiter, eftersom de återkommer vecka 3.

Välkommen tillbaka!

Herman och Elliot

Anki

T5 01:Grundläggande mikrobiologi
[ic_add_posts category='termin-5' tag='GBL1']
The medical information on this site is for educational purpose only.