PBL-fall

Vecka 2: UVI, STI, antibiotika och svampinfektioner

Centralt innehåll Urinvägsinfektioner (UVI) Viktiga virulensfaktorer Behandling Sexuellt överförda infektioner (STI) Diagnostik Antibiotika Antibiotika som angriper cellväggen Betalaktamantibiotika P...

Vecka 1: Grundläggande mikrobiologi

Centralt innehåll Vad är bakterier och virus? Hur orsakar bakterier och virus sjukdom? Hur kan man klassificera bakterier och virus? Vad fyller uppdelningen för funktion? Stafylokocker och streptokoc...

Vecka 3: Parasiter och tarminfektioner

Centralt innehåll Parasiter Begreppen livscykel, vektor, reservoar, definitiv och intermediär värd Geografisk utbredning Smittovägar Patogenes Skillnaden mellan cystor och ägg Diagnostik av parasitin...

Vecka 4: Luftvägsinfektioner och vaccination

Centralt innehåll Luftvägsinfektioner Pneumoni Atypiska pneumonier Sambandet mellan viral och bakteriell pneumoni Skillnaden mellan förkylning och influensa Luftvägsinfektioner vid KOL Vaccin Passiv ...

Vecka 7: Leverinfektioner

Centralt innehåll Virushepatit Hepatit A-virus Hepatit B-virus Hepatit C-virus Hepatit D-virus Hepatit E-virus Parasitorsakade leversjukdomar Amöbiasis Visceral leishmaniasis Malaria Echinokockos Sch...

Vecka 6: Infektioner under graviditet

Centralt innehåll Infektioner under graviditet Infektioner som är allvarliga under eller i anslutning till graviditet och förlossning Hur behandlas modern och barnet vid infektion? Graviditetsscreeni...

Vecka 8: Tuberkulos och HIV

Centralt innehåll Tuberkulos (TBC) Diagnostik Tuberkulintest IGRA-test (Interferon Gamma Release Assay) HIV och AIDS Patogenes Omvänt transkriptas (RT) gag-, pol- och env-generna Celltropism (CCR5- o...

Vecka 5: CNS-infektioner

Centralt innehåll Meningit Aseptisk (serös) meningit När inträffar det vanligtvis epidemiskt? Purulent (bakteriell) meningit Vilka agens som är vanligast för olika åldersgrupper Diagnostik (lumbalpun...

The medical information on this site is for educational purpose only.