Uppdaterades 11 juni 2022 kl. 11:01

Fall 8: Lever, pankreas och gallvägar

Centralt innehåll

 • Akut och kronisk leversvikt
  • Alkoholinducerad leversvikt
  • Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)
  • Levercirros
 • Levervärden (ASAT, ALAT, ALP, bilirubin, GT)
 • Ikterus
 • Pankreatit
 • Gallgångssjukdomar

Relevant material

https://lundalakare.se/termin-4/klinisk-kemi-sammanfattning/

Robbins Basic Pathology, 10th edition
Chapter 16: Liver and Gallbladder
Chapter 17: Pancreas

Laurells Klinisk kemi, åttonde upplagan
Kapitel 16: Digestionsorganen, Levern (s. 549-561)

Osmosis

Jag kollade framförallt på Osmosis USMLE och korsreffererade med Robbins ifall Osmosis inte nämnde det (strök över i Robbins innehållslista ifall det förekom i Osmosis). Jag tror att USMLE kan vara lite överkurs med utredningsmetoder och symtom ibland, men överlag väldigt bra material.

Herman

Anki

T4F8: Lever, pankreas och gallvägspatologi

The medical information on this site is for educational purpose only.