Uppdaterades 11 juni 2022 kl. 11:01

Fall 6: Övre mag-tarmkanalen

Första veckan av två som handlar om GI-kanalen. Inte särskilt stort fokus på munhålan.

Denna vecka inkluderar även hemostas och anemidiagnostik. Fokusera på normal hemostas, biokemiska markörer kopplade till sekundär hemostas och relevant patofysiologi. Man kan dela upp plugget inom anemi på flera veckor och då ta upp brist på B12 (till följd av brist på intrinsic factor, dvs perniciös anemi) denna vecka. Kom väl förberedd till anemiseminariet!

Centralt innehåll

 • Sjukdomar i övre mag-tarmkanalen (esofagus, gaster)
  • OBS! Ej munhålan (det är för tandläkare)

Ingår ej i PBL:

 • Anemi (fall 5-7)
 • Hemostas (koagulation)

Farmakologi

 • Medel vid syrarelaterade symtom
  • Protonpumpshämmare (omeprazol)
  • H2-blockerare
  • Antacida
 • Antikoagulering
  • K-vitaminantagonister, Warfarin (Waran®)
  • Acetylsalicylsyra (Aspirin®)

Relevant material

Robbins Basic Pathology, 10th edition

 • Chapter 4: Hemodynamic Disorders, Thromboembolism, and Shock, Hemostasis and Thrombosis
 • Chapter 15: (Oral Cavities and) Gastrointestinal Tract

Osmosis

Lundaläkare

Blandning av cancer och andra typer av sjukdomar denna veckan. En bra början är att lära sig begrepp såsom melena, hematemes, hematochezi och sedan vad som är karakteristiskt för olika sjukdomar symtomväg. Jag läste munsjukdomar i Robbins - gör inte det haha. Lycka till!

Anki

T4F06: Övre GI
The medical information on this site is for educational purpose only.