Uppdaterades 11 juni 2022 kl. 11:01

Fall 5: Hematopatologi

Centralt innehåll

 • Blod- och benmärgssjukdomar
  • Akut lymfatisk leukemi
  • Akut myeloisk leukemi
  • Kronisk lymfatisk leukemi (lymfoproliferativa sjukdomar)
  • Kronisk myeloisk leukemi (myeloproliferativa sjukdomar)
   • Polycytemia vera
   • Essentiell trombocytemi
   • Primär myelofibros
  • Myelodysplastisk syndrom
  • Multipelt myelom
 • Lymfkörtelpatologi
  • Hodgkins lymfom
  • Burkitt's lymfom
  • Follikulärt lymfom
  • Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)

Ingår ej i PBL:

 • Anemi (fall 5-7)

Farmakologi

 • Tyrosinkinashämmare (imantinib (Glivec®), dasatinib, nilotinib)
 • Arseniktrioxid och retinsyra

Relevant material

Robbins Basic Pathology, 10th edition
Chapter 12: Hematopoietic and Lymphoid Systems, Neoplastic Proliferations of White Cells

Laurells Klinisk kemi, åttonde upplagan
Kapitel 10: Hemostas

https://www.internetmedicin.se/

Osmosis

Topic: Hematology and Oncology (Pathology: Hematologic cancers)

Lundaläkare

Föreläsningarna var bra denna veckan. Det är mycket att hålla koll på - hematologi är invecklat. Så ta det del för del, kolla på extentor. Lär dig utmärkande symtom, vilka (ex. åldersgrupp) som drabbas och vilka mutationer som orsakar maligniteten.

Herman

Anki

T4F5: Hematopatologi
The medical information on this site is for educational purpose only.