Uppdaterades 11 juni 2022 kl. 11:01

Fall 4: Skelett- och mjukdelstumörer

Centralt innehåll

Denna vecka ligger fokus på neoplasi och innehåller även all hudpatologi. PBL-fallet fokuserar på hudneoplasi, medan benign hudpatologi täcks av föreläsning och veckans kurslitteratur. Inget fokus på kemiska analyser, utan fokusera på att läsa i patologiboken.

Veckan inkluderar även epidemiologi, där syftet är att introducera epidemiologiska begrepp viktiga för diskussion av patogenes (ex. incidens, prevalens). Detta är enbart en introduktion och mer epidemiologi kommer på T5.

 • Sjukdomstillstånd i ben och mjukdelar
  • Osteosarkom
  • Kondrosarkom
 • Cancerepidemiologi
 • Klassifikation av skelettumörer
 • Differentialdiagnoser
  • Septisk artrit
  • Fraktur
  • Reumatisk artrit
  • Osteomyelit

Kursmål

 • redogöra för incidens och prevalens för de vanligaste och allvarligaste sjukdomstillstånden och förklara hur arv, miljöfaktorer och socioepidemiologiska faktorer kan påverka dessa ur ett nationellt och globalt perspektiv
 • förklara verkningsmekanismer bakom cancerläkemedel, antiinflammatoriska och immunmodulerande läkemedel samt för antikoagulantia och trombocythämmare

Relevant material

Robbins Basic Pathology, 10th edition
Chapter 21: Bones, Joints, and Soft Tissue Tumors

Klinisk kemi & http://analysportalen-labmedicin.skane.se/

Äldrekursare berättar

Läs på hud i Robbins (8 sidor) och extentor/anki. Tror att det kanske var föreläsaren som skrev hud-tentafrågor så den är förmodligen bra att gå igenom, men som sagt läste jag Robbins.

Herman

Hudpatologi

Se Hudpatologi-inlägget för Ankis.

Histologin för de olika hudåkommorna (inte cancer) är inte täckande i decket. Gör gärna egna sådana utifrån föreläsningen och lär dig de olika skillnaderna mellan åkommorna - utifrån begreppen såsom akantos, parakeratos mm.

Ankis: Skelett- och mjukdelspatologi

T4F4: Skelett- och mjukdelspatologi
The medical information on this site is for educational purpose only.