Uppdaterades 11 juni 2022 kl. 11:01

Fall 14: Njurpatologi

Centralt innehåll

 • Nefrotiskt/nefritiskt syndrom
 • IgA-nefrit
 • Minimal change nefropati
 • Fokal segmentell nefropati
 • Membranös nefropati
 • Goodpastures syndrom
 • Diabetes insipidus (central och nefrogen)

Diagnostik!

Viktigt! Diagnostik av njursjukdomar kommer på flera tentafrågor. Läs i klinisk kemi och/eller använd analysportalen.

 • Urinanalys
  • Proteinuri
   • Selektiv (Albuminuri)
  • Hematuri
  • eGFR, kreatinin och cystatin C
  • U-sediment, cylindrar
  • U-Protein HC
  • Desmopressin (Minirin)
  • Testremsa

Relevant material

https://lundalakare.se/termin-4/klinisk-kemi-sammanfattning/

Robbins Basic Pathology, 10th edition
Chapter 14: Kidney and Its Collecting System

Laurells Klinisk kemi, åttonde upplagan
Kapitel 4: Njurar och urin (s. 97-)

Lundaläkare

Jag läste Robbins och kompletterade med osmosis och extentor för njursvikt. Det är mycket klinisk kemi denna veckan - typ mycket-mycket. Enligt mig, som inte har Laurells, var det svårt att få ihop det, försök haffa en kopia, låna av en kompis eller hustlea via sammanfattningar, analysportalen och extentor.

Herman

Anki

Vi hade njurcancer nästa vecka istället för denna veckan. För att göra Anki-decken lite mer sammanhängande finns dock frågor om njurcancer i dessa kort (men behöver inte läsas på förren nästa vecka). Så 'suspend' eller flytta ankis om njurcancer (har #njurcellscarcinom som tagg) och spara till nästa vecka om du vill!

T4F14: Njurpatologi

The medical information on this site is for educational purpose only.