Uppdaterades 11 juni 2022 kl. 11:01

Fall 12: Endokrinologi

Denna vecka är det bra att tänka utifrån över- respektive underfunktion av de olika endokrina organen och om det är en primär, sekundär eller tertiär hyper-/hypofunktion. Tumörer och andra orsaker till sjukdomar, framförallt autoimmunitet, ingår denna vecka. Diabetes har redan diskuterats under tidigare fall och termin 3.

Gällande klinisk kemi ska man känna till hämning- och stimuleringstest som används för att ställa diagnos, t.ex. synacthen-test, dexametasonhämningstest och desmopressin-test.

Man bör dessutom läsa på inför genetikseminariet. Man ska se en föreläsning om ärftliga sjukdomar och veta om screening av nyfödda barn, vilket man kan läsa om på nedanstående länk.

https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet/centrum-for-medfodda-metabola-sjukdomar/nyfoddhetsscreening/

Centralt innehåll

 • Sjukdomar och störningar i följande organ
  • Hypofys
  • Hypotalamus
  • Tyreoidea
  • Paratyreoidea
  • Pankreas
  • Binjure
 • Multiple Endocrine Neoplasia (MEN, typ 1 och 2)

Relevant material

Robbins Basic Pathology, 10th edition
Chapter 17: Pancreas, Pancreatic Neoplasms
Chapter 20: Endocrine system

Lundaläkare

Jag tittade på Osmosis-videor i början av veckan, men var lat och lät bli att göra anki-kort. Efter vi hade haft PBL brände jag igenom Robbins och gjorde kort på 'det som är vanligast' och 'det som är utmärkande'.

Herman ^v^

The medical information on this site is for educational purpose only.