Uppdaterades 11 juni 2022 kl. 11:01

Fall 11: Lungpatologi

Gällande lunginfektioner: enligt kursmålet

 • förklara hur infektioner, inflammation och immunologiska mekanismer kan ge upphov till sjukdomsutveckling samt efterföljande reparations och läkningsprocess

Detta innebär att man inte behöver ha kunskap om mikrobiologi, alltså själva bakterierna eller andra agens biologi, det kommer på termin 5. Denna termin ska man förstå hur infektioner kan ge lungskada och vilka histologiska mönster detta uppvisar.

Spirometri har man läst om under föregående termin och det kan vara bra att färska upp dessa kunskaper. För denna termin bör man känna igen typiska mönster på spirometri vid sjukdomar som KOL och astma. Mer undervisning i spirometri kommer på följande terminer.

Kom ihåg klinisk kemi, speciellt analys av blodgas.

Centralt innehåll

 • Obstruktiva lungsjukdomar
  • Astma
  • KOL
  • Emfysem
  • Kronisk bronkit
  • Bronkiektasi
 • Restriktiva lungsjukdomar
  • Pneumokonios
  • Sarkoidos
  • Hypersensitivitetspneumonit (allergisk alveolit)
 • Lungtumörer
  • Hamartom
  • Carcinom
   • Adenocarcinom
   • Skivepitelcancer
   • Småcellig lungcancer
  • Carcinoida tumörer
  • Mesoteliom
 • Pleurala lesioner
  • Pneumothorax
  • Hydrothorax
 • Lunginflammation

Diagnostik

 • Spirometri
  • FVC, FEV1

Behandling

 • Astma
  • β2-agonister
  • Glukokortikoider
  • Leukotrienantagonister
  • Antikolinergika

Relevant material

Robbins Basic Pathology, 10th edition
Chapter 13: Lung

Osmosis

Respiratory Pathology

High Yield: Respiratory Pathology (USMLE)

T4F11: Lungpatologi (spellista)

Lundaläkare

Jag korsläste Osmosis (enligt spellista) med Robbins kap. 11. Kom ihåg att lunginfektioner inte ingår denna veckan, det kommer på T5 istället! Och sista delen av Robbinskapitlet (övre luftvägar) är inte essentiellt för PBL men rekommenderas att läsa vid sidan av.

Herman

Anki

T4F11: Lungpatologi
The medical information on this site is for educational purpose only.