Uppdaterades 11 juni 2022 kl. 11:01

Fall 10: Hjärtpatologi

Brace yourself för terminens tuffaste vecka. Men vi tror på dig!<3

Fokus denna vecka är aterioskleros, kärl, riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom, hypertoni och diabetes. Även medfödda hjärtfel passar sig för inläsning denna vecka. Kommande vecka är fokus på konsekvenser av arterioskleros och hjärtats patologi.

Jämfört med tidigare kurs har målen för EKG nu minskat och begränsas nu till att man ska förstå förändringar på EKG som uppstår vid hjärtinfarkt och förmaksflimmer. Själva tolkningen av EKG är flyttat till termin 5.

Centralt innehåll

 • Hjärtsvikt
 • Ischemisk hjärtsjukdom
  • EKG: STEMI och NSTEMI
 • Arrytmier
  • Sudden Cardiac Death (SCD)
 • Hypertensiv hjärtsjukdom
 • Klaffel
  • Stenos och insufficiens
 • Kardiomyopati
  • Myokardit
   • Reumatisk hjärtsjukdom
   • Infektiös endokardit
 • Hjärttumörer

Relevant material

Robbins Basic Pathology, 10th edition
Chapter 11: Heart

Laurells Klinisk kemi, åttonde upplagan
Kapitel 15: Hjärta och blodkärl
– Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer (s. 503-514)
– Hjärtsvikt och natriuretiska peptider (s. 515-519)

Osmosis

Spellista

Lundaläkare

Jättemånga tentafrågor utgick från föreläsningen 'Ischemisk hjärtsjukdom' av Andreas Edsfeldt.

Jag utgick från kapitel 11 (hjärta) i Robbins och tittade på Osmosis, både för samma saker (ex. USMLE hjärtsvikt) men även förmaksflimmer & -fladder som jag inte hittade tydligt i Robbins.

Ni har inte medfödda hjärtfel! Vi hade iallafall inte det; dock kom det en sån fråga på tentan hahaha. Fråga kursledningen.

Herman

Anki

T4F10: Hjärtpatologi
The medical information on this site is for educational purpose only.