PBL-fall

Fall 8: Lever, pankreas och gallvägar

Centralt innehåll Akut och kronisk leversvikt Alkoholinducerad leversvikt Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) Levercirros Levervärden (ASAT, ALAT, ALP, bilirubin, GT) Ikterus Pankreatit Gallgån...

Fall 9: Ateroskleros

Centralt innehåll Ateroskleros Riskfaktorer Hyperlipidemi (LDL, HDL) Hypertension Rökning Diabetes mellitus Aneurysm Farmakologi Statiner Relevant material Robbins Basic Pathology, 10th edition C...

Fall 6: Övre mag-tarmkanalen

Första veckan av två som handlar om GI-kanalen. Inte särskilt stort fokus på munhålan. Denna vecka inkluderar även hemostas och anemidiagnostik. Fokusera på normal hemostas, biokemiska markörer koppl...

Fall 13: Kvinnliga genitalia

Centralt innehåll Uterus Endometrios Endometriell hyperplasi Endometriecancer Leiomyom Leiosarkom Cervixcancer Adnex (tuba + ovarium) PCOS Tumörer Blödningsrubbningar Relevant material Robbins Basi...

Fall 12: Endokrinologi

Denna vecka är det bra att tänka utifrån över- respektive underfunktion av de olika endokrina organen och om det är en primär, sekundär eller tertiär hyper-/hypofunktion. Tumörer och andra orsaker til...

Fall 16: Neuropatologi

Centralt innehåll Neurodegenerativa sjukdomar Alzheimers Parkinsons Huntingtons ALS Multipel skleros Tumörer Gliom CNS-infektioner Guillian-Barré Prionsjukdom (Creutzfeldt-Jakob) Cerebrovaskulära sju...

Fall 3: Neoplasi och bröstcancer

Centralt innehåll Generell neoplasi Klassifikation av tumörer Bröstcancer Hallmarks of cancer Metastasering Farmakologi Cytostatika Alkylerande medel Kvävesenapsgasanaloger Platinaföreningar Cispla...

Fall 7: Nedre mag-tarmkanalen

Centralt innehåll Sjukdomar i nedre mag-tarmkanalen (tunntarm, kolon, appendix) Koloncancer Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) Crohns sjukdom Ulcerös kolit Celiaki Laktosintolerans Ingår ej i PBL: An...

Fall 10: Hjärtpatologi

Brace yourself för terminens tuffaste vecka. Men vi tror på dig!<3

Fokus denna vecka är aterioskleros, kärl, riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom, hypertoni och diabetes. Även medfödda hjärtfe...

Fall 1: Allergi och överkänslighet

Hej kursare & framtida kollega! Om du har anteckningar du vill lägga upp, eller redigera inlägg som redan finns på sidan - hör av dig. Centralt innehåll Repetition av immunologi från T1 Atopisk alle...

Fall 4: Skelett- och mjukdelstumörer

Centralt innehåll Denna vecka ligger fokus på neoplasi och innehåller även all hudpatologi. PBL-fallet fokuserar på hudneoplasi, medan benign hudpatologi täcks av föreläsning och veckans kurslitterat...

Fall 5: Hematopatologi

Centralt innehåll Blod- och benmärgssjukdomar Akut lymfatisk leukemi Akut myeloisk leukemi Kronisk lymfatisk leukemi (lymfoproliferativa sjukdomar) Kronisk myeloisk leukemi (myeloproliferativa sjukdo...

Fall 11: Lungpatologi

Gällande lunginfektioner: enligt kursmålet förklara hur infektioner, inflammation och immunologiska mekanismer kan ge upphov till sjukdomsutveckling samt efterföljande reparations och läkningsprocess...

Fall 14: Njurpatologi

Centralt innehåll Nefrotiskt/nefritiskt syndrom IgA-nefrit Minimal change nefropati Fokal segmentell nefropati Membranös nefropati Goodpastures syndrom Diabetes insipidus (central och nefrogen) Diag...

Fall 15: Manliga genitala och urinvägar

Centralt innehåll Penis Peniscancer, skivepitelcancer (vanligast) Fimosis Testiklar Testikelcancer Testikeltorsion Prostata Prostatacancer Benign prostatahyperplasi (BPH) Urinblåsecancer Njurar Njurc...

Fall 2: Autoimmunitet

Centralt innehåll Överkänslighetsreaktioner (typ 2-4) Tolerans (central och perifer) Autoimmuna sjukdomar Systemisk lupus erythematosus (SLE) Systemisk skleros (Sklerodermi, SSc) Sjögrens syndrom (SS...

The medical information on this site is for educational purpose only.