Termin 4

Patofysiologi handlar om sjukdomsmekanismer och om hur olika fysiologiska system påverkas av sjukdom och kan påverkas av olika behandlingar.

Kurslitteratur

Denna termin behöver du kursböckerna mer än någonsin. Hela kursen och därmed även många tentafrågor baseras direkt på innehållet i kurslitteraturen. Köp båda direkt!

Följande länkar är betalda och varje gång du använder dem för att köpa en produkt får Lundaläkare en slant. Utöver Ko-fi är detta ett sätt att stötta vårt arbete. Tack!

https://lundalakare.se/termin-4/tips-till-t4/

Tips till T4

Hej! Innan du börjar läsa undrar vi om du har några tips till blivande T3:or? Skriv en kommentar eller maila oss ([email protected]). Att dela kunskap är att hjälpa, tack! Under videon finns ett...

Hudpatologi

Centralt innehåll Ingår ej i PBL (men ska läsas på): Hudsjukdomar Erytema Multiforme Psoriasis Lichen Planus Lichen Simplex Chronicus Pemphigis Dermatitis Herpetiformis Hudtumörer malignt melanom sk...

Laboratoriemedicin

För tentan ska du kunna beräkna, och förstå betydelsen av saker som specificitet sensitivitet positivt predikativt värde negativt predikativt värde odds-ratio kritisk skillnad Veta innebörden av handl...

Klinisk kemi – Sammanfattning

Detta är en sammanfattning av Kristoffer Carlsson (VT15). Modifierad av Elliot Soomro (VT21). Levern Leverns funktionella enhet kallas lobulus. Arteriellt blod och portablod i periferin flödar längs...

Anemi och Blödning

Även om det inte ingår i PBL kan man vara säker på att en hel del anemi och blödningsfrågor dyker upp på tentan, fler än för många PBL-fall, så glöm inte bort att plugga på! Jag blev skrämd av alla k...

The medical information on this site is for educational purpose only.