Uppdaterades 11 juni 2022 kl. 11:01

Fall 8: Respiration 1

Spoiler: grabben har astma (obstruktiv lungsjukdom)

Centralt innehåll

  • Förklara förutsättningarna för att skapa ett luftflöde in och ut ur lungorna samt verkningsmekanismerna för bronkdilaterande farmaka
  • Förklara det pulmonära gasutbytet
  • Redogöra för embryonal och fetal utveckling av organ i thorax

Farmakologi

Farmaka som kan användas vid obstruktiva luftvägssjukdomar, d.v.s. bronkdilaterande medel och anti-inflammatoriska medel

  • Selektiva β2-stimulerande medel, d.v.s. β2-agonister (terbutalin, salbutamol)
  • Antikolinergika, d.v.s. muskarinreceptorantagonister (t.ex. ipratropium, tiotropium)
  • Xantiner (teofyllin)
  • Glukokortikoider, s.k. inhalationssteroider (budesonid, flutikason)

Relevant material

Osmosis

Topic: Respiratory

Lectures in Respiratory Physiology (spellista)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLE69608EC343F5691

Ninjanerd (spellista)

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-FuO05438BjWnPs7D8S72mhZDaJ6I_ed

Anki

T3F8: Respiration I

The medical information on this site is for educational purpose only.