Uppdaterades 11 juni 2022 kl. 11:01

Fall 7: Cirkulation 4

Centralt innehåll

  • Reglering av blodtryck och blodvolym
  • Hypovolemisk chock och kompensatoriska mekanismer vid blodförlust

Farmakologi

  • Blodersättning och plasmaproteiner (albumin, dextran, gelatinpreparat)

Relevant material

Osmosis

Topic: Cardiovascular

Anki

T3F7: Cirkulation I

The medical information on this site is for educational purpose only.