Uppdaterades 11 juni 2022 kl. 11:01

Fall 4: Cirkulation 3

Centralt innehåll

 • Hemodynamik: Hur kärl anpassar sig till olika tryck och flödesförhållanden
  • Förhållandet mellan flöde, tryck och resistans
  • Compliance
 • Kontraktion av glatt muskulatur
 • Mekanismer som styr blodflödet till organen i arbete och vila
  • Centrala kontrollsystem (ANS)
  • Lokala kontrollsystem (metabol och myogen reglering samt endotelberoende mekanismer)
 • Farmakologisk reglering av blodflöde och kärltonus
 • Principerna för utbyte på kapillärnivå (diffusion och filtration)
 • Lymfsystemets funktionella anatomi

Farmakologi

 • Ca2+-kanalblockare, kalciumantagonister ("-dipin": amlodipin, nifedipin)
 • NO-donatorer, organiska nitrater (glyceryltrinitrat, isosorbiddinitrat)

Relevant material

Osmosis

Spellista med relevanta videor

Ninja Nerd

Cardiovascular Physiology (spellista)

Youtube

[su_youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=v43ej5lCeBo"]

[su_youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=ZVklPwGALpI"]

[su_youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=I7orwMgTQ5I"]

Anki

T3F4
En vecka jag tyckte var jobbig.
The medical information on this site is for educational purpose only.