Uppdaterades 11 juni 2022 kl. 11:01

Fall 3: Cirkulation 2

Centralt innehåll

 • Hjärtats metabolism
 • Innervering av hjärtat
 • ANS och receptorer
 • Reglering av hjärtminutvolym och slagvolym
  • Kontraktilitet
  • Preload/afterload
  • Frank-Starling
  • Bainbridge-effekten
 • Träningsfysiologi
 • Reglering av hjärtats funktion under arbete och vila
  • nervös styrning, hormonell styrning, autoreglering (frank-starlings hjärtlag), bainbridge-reflexen
 • Förklara hur hjärtat försörjes med arteriellt blod och dräneras på venöst blod
 • Hjärtmuskelcellens metabolism och hur de erhåller energi
 • Blodflödet i kranskärlen
 • Receptorfunktioner (alfa, beta adrenerga receptorer, ffa beta-1-receptorer i hjärtat)

Farmakologi

Farmaka som påverkar hjärtat.

 • Muskarinreceptoragonister (acetylkolin)
 • Muskarinreceptorantagonister (atropin)
 • Adrenoceptoragonister (adrenalin, noradrenalin, dobutamin)
 • Adrenoceptorantagonister, sympatolytika (beta-receptorblockerande medel, "-olol": metoprolol, atenolol)
 • Hjärtglykosider (digoxin/digitalisglykosid)

Relevant material

Osmosis

Ninja Nerd

Cardiovascular Physiology (spellista)

Anki

T3F3
Täcker veckans kunskapsmål rätt så bra.
The medical information on this site is for educational purpose only.