Uppdaterades 11 juni 2022 kl. 11:01

Fall 12: Lever/digestion

Centralt innehåll

Fokus: levern, fettdigestion och -absorption, introduktion till nutrition, fettlösliga vitaminer

 • Förklara funktionerna i digestionskanalen och de accessoriska organen som leder till upptag av näringsämnen, elektrolyter och vatten samt hur dessa funktioner regleras och kan påverkas farmakologiskt
 • Redogöra för leverns och gallvägarnas funktioner samt deras reglering
 • Redogöra för makronutrienternas och lipoproteinernas funktioner, deras flöde och lagring under olika näringstillstånd samt hur energiomsättning och aptit regleras
 • Redogöra för mikronutrienternas upptag, transport, lagring och funktioner
 • Identifiera avvikelser i en given kost i förhållande till näringsrekommendationerna till friska individer

Farmakologi

Farmaka som kan påverka serumlipidnivåerna (lipidsänkande läkemedel)

 • Statiner, d.v.s. HMG CoA-reduktashämmare (simvastatin, atorvastatin)

Näringslära

 • Makronutrienter (fall 12-15)
  • Fett
   • Essentiella fettsyror
  • Kolhydrater
  • Protein
   • Essentiella aminosyror
  • Alkohol
 • Mikronutrienter
  • Fettlösliga vitaminer
   • Vitamin D (kalciferol)
   • Vitamin A (retinol)
   • Vitamin E (tokoferol)
   • Vitamin K (naftokinon)
  • Spårelement
   • Järn
   • Koppar
   • Fibrer
 • Dietära faktorer
  • Fibrer

Relevant material

Osmosis

Topic: Gastrointestinal

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=wxjwAD6WXP8
Del 2 & 3 av 'Lipid Transport'
https://youtu.be/zkS7PZUE27g

Körde på föreläsningar med tillägg av osmosis för embryologi och ninjanerd för lipider och detoxifiering.

Herman

Anki

T3F12: Digestion I (levern)

The medical information on this site is for educational purpose only.