Uppdaterades 11 juni 2022 kl. 11:01

Fall 11: Endokrinologi

Centralt innehåll

 • Förklara de endokrina och neuroendokrina reglersystemen samt principer för endokrinologisk farmakologi
 • Redogöra för hur endokrina rubbningar kan ge förändringar i energi-, vätske-, elektrolyt- och syra-basbalans samt hur dessa kan påverkas farmakologiskt
 • (Förklara hur kroppstemperaturen regleras)

Farmakologi

Farmaka som kan användas vid endokrina rubbningar och andra tillstånd:

 • Rekombinant humant tillväxthormon, s.k. GH-analoger (somatropin)
 • Rekombinant IGF-1 (mekasermin)
 • Somatostatin-analoger (oktreotid, lanreotid, pasireotid)
 • GH-receptorantagonist (pegvisomant)
 • Dopamin-agonister, d.v.s. prolaktinhämmare (bromokriptin, kabergolin, kinagolid)
 • Oxytocin och analoger
 • ACTH-analog (tetrakosaktid/synachten)
 • Mineralkortikoid (fludrokortison)
 • Glukokortikoider (namngivs ofta med ändelsen ”-son”: betametason, dexametason, hydrokortison, prednisolon)
 • Tyreoideahormoner (levotyroxin, liotyronin)
 • Tyreostatika (tiamazol, propyltiouracil)
 • Radioaktivt jodid
 • Paratyroideahormoner och analoger (teriparatid, PTH)

Relevant material

https://lundalakare.se/termin-3/endokrinologi/

Osmosis

Topic: Endocrine

Ninjanerd spellista ↓

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-FuO05438BgXZexgH1T-iMj8e8K_8Box
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-FuO05438BgXZexgH1T-iMj8e8K_8Box

Anki

T3F11: Endokrinologi

The medical information on this site is for educational purpose only.