PBL-fall

Fall 12: Lever/digestion

Centralt innehåll Fokus: levern, fettdigestion och -absorption, introduktion till nutrition, fettlösliga vitaminer Förklara funktionerna i digestionskanalen och de accessoriska organen som leder til...

Fall 10: Blodet

Centralt innehåll Redogöra för blodets olika komponenter, deras funktioner, produktion och omsättning Redogöra för hur hematopoesen (blodbildningen) regleras hormonellt och hur den kan påverkas av nä...

Fall 6: Njurar och urinvägar 2

Centralt innehåll Reglering av njurfunktioner, vätske- ochelektrolytbalans Autoreglering av njurblodflöde och GFR (myogen respons och tubuloglomerulär feedback) Trycknatriures och tryckdiures Njurner...

Fall 11: Endokrinologi

Centralt innehåll Förklara de endokrina och neuroendokrina reglersystemen samt principer för endokrinologisk farmakologi Redogöra för hur endokrina rubbningar kan ge förändringar i energi-, vätske-, ...

Fall 13: Exokrina pankreas/digestion

Centralt innehåll Fokus: Sekretion från spottkörtlar/magsäck/pancreas, digestion av kolhydrater och proteiner, absorption Farmakologi Farmaka som kan påverka digestionskanalen och de accessoriska o...

Fall 14: Endokrina pankreas

Centralt innehåll Fokus: Metabolismen och dess reglering, diabetes Näringslära Makronutrienter (fall 12-15) Fett Essentiella fettsyror Kolhydrater Protein Essentiella aminosyror Alkohol Mikronutrie...

Fall 17: Reproduktion 2

Centralt innehåll Redogöra för befruktning, implantation och placentation samt hormonspelet och förändringar i kvinnans kropp vid graviditet och förlossning Redogöra för bröstkörtlarnas uppbyggnad sa...

Fall 9: Respiration 2

Centralt innehåll Förklara för hur ventilationen regleras Förklara ventilation-perfusionsförhållanden i lungorna samt hur gaser transporteras i blodet Relevant material Ninja Nerd-spellista https:...

Fall 16: Reproduktion 1

Centralt innehåll Redogöra för sexuell differentiering hos flick- och pojkfoster Beskriva struktur och funktion hos både mannens och kvinnans reproduktionsorgan samt hur dess funktioner styrs Redogör...

Fall 4: Cirkulation 3

Centralt innehåll Hemodynamik: Hur kärl anpassar sig till olika tryck och flödesförhållanden Förhållandet mellan flöde, tryck och resistans Compliance Kontraktion av glatt muskulatur Mekanismer som s...

Fall 8: Respiration 1

Spoiler: grabben har astma (obstruktiv lungsjukdom) Centralt innehåll Förklara förutsättningarna för att skapa ett luftflöde in och ut ur lungorna samt verkningsmekanismerna för bronkdilateran...

Fall 3: Cirkulation 2

Centralt innehåll Hjärtats metabolism Innervering av hjärtat ANS och receptorer Reglering av hjärtminutvolym och slagvolym Kontraktilitet Preload/afterload Frank-Starling Bainbridge-effekten Tränings...

Fall 5: Njurar och urinvägar 1

Centralt innehåll Hur njurens uppbyggnad och cellulära mekanismer ger förutsättning för urinbildning Urinets sammansättning Cortikopapillära gradienten Clearance och sieving Glomerular filtrationshas...

Fall 2: Embryologi, organogenes och farmakologi

Centralt innehåll Embryologisk utveckling av kroppshåligheter, hjärta, njurar och lungor Farmakologi Basala farmakologiska begrepp Principer inom farmakokinetik och farmakodynamik Relevant materia...

Fall 1: Cirkulation 1

Centralt innehåll Hjärtats anatomi Hjärtats elektriska aktivitet Kontraktion och aktionspotential hos myocyter Elektrokardiografi Hjärtats uppbyggnad (makro/mikro) Hjärtats funktion (elektrofysiolog...

Fall 7: Cirkulation 4

Centralt innehåll Reglering av blodtryck och blodvolym Hypovolemisk chock och kompensatoriska mekanismer vid blodförlust Farmakologi Blodersättning och plasmaproteiner (albumin, dextran, gelatinpre...

Fall 15: Diabetes

Denna vecka är typ en recap med lite mer fördjupning i diabetes. Se fall 14. Jag utgick jättemycket från gamla tentafrågor den här veckan. Försök att ta till er det som kursledare/föreläsare säger är...

The medical information on this site is for educational purpose only.