PBL-fall

Fall 1: Utveckling av nervsystemet

Centralt innehåll Nervsystemet principiella uppbyggnad Neurulation Neuralrörets ventriklar och flexationer Hjärnblåsor Relevant material Vill du hellre se videor än läsa purves? Kör coursera! Veck...

Fall 3: Ben, brosk och bindväv

En ung flicka får en fraktur som efter sex veckor har läkt. Centralt innehåll Redogöra för fysiologi, struktur och tillväxt av ben, brosk och övrig stödjevävnad Redogöra för reparation av ben (bone ...

Fall 5: Integumentsystemet

En ung pojke blir solbränd och får blåsor i huden. Centralt innehåll Redogöra för hudens struktur, tillväxt, funktion och innervering Redogöra för de strukturer som finns i huden Förklara hur huden ...

Fall 2: Neurofysiologi

En kvinna förgiftas av musslor som innehåller ett toxin vid namn saxitoxin. Saxitoxin påverkar nervernas signalering och mer specifikt aktionspotentialen, som får en långsammare stigning och lägre amp...

Fall 4: Hjärnan

En kvinna faller med cykeln och slår i huvudet, vilket orsakar en epiduralblödning som ökar det intrakraniella trycket. Centralt innehåll Beskriva hur hjärnan omges av hjärnhinnor Förklara hur blödn...

Fall 6: Somatosensorik

En man får en skada på ryggmärgen i thorakalnivå 2. Han upplever motoriska och sensoriska bortfall i bålen och nedre extremiteter, men övre extremiteter fungerar som normalt (Brown-Sequards syndrom). ...

Fall 7: Motorik

En äldre man uppvisar neuropatologiska tecken. Centralt innehåll Förklara muskelkontraktionens strukturella underlag och dess molekylära mekanismer Jämföra funktionen mellan olika muskeltyper Redogö...

Fall 8: Basala ganglier och cerebellum

En man känner sig yr och får problem med att kontrollera vissa rörelser. Centralt innehåll Redogöra för lillhjärnans och basala gangliernas anatomi och funktion samt deras samverkan med andra strukt...

Fall 9: Synen

En kvinna får försämrat mörkerseende, ett synproblem som inte kan lindras med glasögon. Centralt innehåll Beskriva ögats anatomiska uppbyggnad och motorik Redogöra för synbanornas funktionella anato...

Fall 11: Minne och inlärning

En glömsk äldre man kör vilse med bilen och berättar att han ibland känner sig orolig och ledsen. Han har dessutom fått svårt att känna igen bekanta. Centralt innehåll Redogöra för det neuronala und...

Fall 10: Hörsel och balans

En man drabbas av tinnitus och nedsatt hörsel, vilket följs av yrsel, illamående och kräkningar (Ménières sjukdom). Centralt innehåll Beskriva örats anatomi och fysiologi som är relevant för dess fu...

Fall 13: Sömn

En ung kvinna med sömnproblem. Centralt innehåll Beskriva de fysiologiska grunderna för sömn, vakenhet och medvetandegrad Relevant material Vecka 12: Sleep and Wakefulness Purves, D et al (eds): ...

Fall 12: Lukt och smak

En tonåring besväras med mycket svettiga händer när han blir nervös. Han behandlas med injektioner av botulinumtoxin (botox) och beta-blockerare. Centralt innehåll Lukt och smak Redogöra för det neu...

The medical information on this site is for educational purpose only.