Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Fall 5: Proteinsyntes

En kvinna blev med barn fastän hon tagit hormonbaserade p-piller. Det visar sig att hon tagit johannesört för nedstämdhet, vilket kan hämma p-pillernas funktion.

Centralt innehåll

 • Redogöra för principerna för informationsöverföring från DNA via RNA till protein
  • Transkription
  • Translation
 • Hur bildas av olika slags RNA-molekyler?
 • Förklara hur genuttryck regleras på olika nivåer (epigenitik)

Relevant material

https://lundalakare.se/termin-1/proteinsyntes/

Osmosis

Youtube

[su_youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=J9jhg90A7Lw"]

🔑 Nyckelkoncept

Denna veckan kommer ni få lära er att översätta mer än bara engelsk kurslitteratur! Det viktigaste att ha koll på är vad som krävs för att de olika processerna ska initieras, hur genuttryck kan regleras samt lite rabbelfakta angående olika typer av RNA.

Om du har funderingar eller frågor kring någonting på sidan är du alltid välkommen att lämna en kommentar!

[su_spoiler title="Vad finns det för olika RNA-polymeras och vad transkriberar de huvudsakligen?" open="no" style="default" icon="chevron"]

RNA-polymeras I, II och III.

 1. RNA-polymeras I transkriberar huvudsakligen gener för rRNA.
 2. RNA-polymeras II transkriberar de flesta eukaryota generna, ex alla protein och mRNA.
 3. RNA-polymeras III transkriberar huvudsakligen tRNA.

Minnesregel: 30 - trettio (3 T) = RNA-polymeras 3 -> tRNA.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title="Hur kan sterioder samt ligander/indirekt cellsignaler reglera genuttryck?" open="no" style="default" icon="chevron"]

Steroider

 1. Diffunderar genom plasmamembranet (fettlöslig molekyl).
 2. Binder till cytoplasmisk receptor som dimeriserar (två slås ihop)
 3. Intracellulär (cytosol eller i kärnan) byter co-repressor till co-activator 
 4. Kopplar till enhancer och stimulerar genuttryck
  • genom att ex. kalla dit acetylas som acetylerar histoner.

Ligander

 • Kan aktivera activator eller repressor / Dessa binder till antingen enhancer eller silencer => Stimulerar eller hämmar genuttryck.
  • Activator -> histonsvansar acetyleras.
  • Repressor -> histonsvansar deacetyleras.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title="Hur initeras translationen och ungefär hur lång tid tar det från början av transkription tills vi har ett färdigsyntetiserat protein?" open="no" style="default" icon="chevron"]

Initiering

 1. Undre/lilla del av ribosom samt translationsfaktorer (inkl. initiator tRNA) kopplar 5' cap hos mRNA
 2. Övre del av ribosom sätts på och translationsfaktorer avlägsnas.

Tidsaspekt: 30-60 min. Runt en timme alltså.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title="Vad heter enzymet som sammanfogar tRNA med aminosyror, hur många varianter finns det av detta enzym och vilka energikällor används här samt övriga translationen?
Bonus: Hur många olika aminosyror kan ett specifikt tRNA laddas med?" open="no" style="default" icon="chevron"]

Enzymet heter Aminoacyl-tRNA-syntetas och det finns 20 st.

 • Mha hydrolys av ATP (använder energi) sammanfogas en aminosyra med ett tRNA
  • denna energi frigörs sedan när tRNA släpper aminosyran vilket ger energi till skapandet av peptidbindningen mellan aminosyrorna.
 • Även GTP-hydrolys bidrar med energi vid translationsprocessens start.

Bonus: 1.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title="Hur kan ett mRNA:s livslängd justeras redan vid polyadenylationen?" open="no" style="default" icon="chevron"]

Vid polyadenylationen kan pre-mRNA:t "trimmas" på olika platser i UTR (untranslated region) vilket gör att miRNA kan binda in olika effektivt => ökad/minskad livslängd.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title="Vilka olika sorters RNA finns och vad är deras primära uppgifter?" open="no" style="default" icon="chevron"]

 • mRNA – kodar för protein
 • rRNA – ribosomer
 • tRNA – bidrar med antikodon till proteinsyntes samt motsvarande aminosyra
 • snRNA – övergår till snRNP -> splitsosom
 • mikro-RNA (miRNA) – binder till mRNA vilket hindrar translation (20-25 baspar)
 • siRNA – supresses gene expression (framförallt av icke-somatiska nukleinsyror) genom att det i ett RISC-komplex ”fiskar” efter komplimentära kedjor.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title="Vilka 'passerkort' måste ett mRNA ha för att kunna passera ut till cytosolen för translation och vad har dessa passerkort för funktioner?" open="no" style="default" icon="chevron"]

Passerkort inkluderar ex.

 1. Capping
 2. Splicing
 3. Polyadenylation.
  • Proteiner binder till korrekt gjorda caps och a-svansar vilka fungerar som en indikation till att de är redo att ta sig ut från kärnan (pre-mRNA vs moget mRNA).

Dessa passerkort krävs för

 • transport till cytosol
 • att förhindra exonukleas att klippa mRNA = hämmar nedbrytning (skyddar ändarna)
  • poly-a-svansen
 • 5' cap gör det möjligt för mRNA att binda till ribosomen
  • capping

[/su_spoiler]

[su_spoiler title="Hur kan genuttryck påverkas genom epigenetiska modifieringar?" open="no" style="default" icon="chevron"]

Histonsvansar

 • Acetylering - luckrar upp DNA, dominant.
 • Metylering - enstaka ökar genuttryck medan flertalet (2-3) drastiskt minskar (lockdown, ex. heterokromatin).
 • Fosforylering

Enskild nukleotid

Ofta Cytosin som metyleras. Hindrar GTFs (general transcription factors) från att binda in vilket leder till hämmat genuttryck.

[/su_spoiler]

The medical information on this site is for educational purpose only.