Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Fall 3: Metabolism 2

En kortväxt och mager kvinna med hög basalmetabolism.

Centralt innehåll

 • Citronsyracykeln
 • Ureacykeln
 • Proteinmetabolism
 • Andningskedjan
  • Elektrontransportkedjan
  • Oxidativ fosforylering
  • Skyttlar

Relevant material

https://lundalakare.se/termin-1/metabolism/

Osmosis

Alberts, B et al. Essential Cell Biology, Garland Science

 • Chapter 13: How Cells Obtain Energy From Food

Alberts, B et al. Molecular Biology of the Cell, Garland Science

 • Chapter 2: Cell Chemistry and Bioenergetics

Youtube

[su_youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=Ge_uJ3iRDCE"]

[su_youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=COMD8yHJtLI"]

[su_youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=1BtmSlDEPQ8"]

🔑 Nyckelkoncept

Det kommer inga tentafrågor som direkt kräver att ni ska rabbla ex. hela citronsyracykeln, men se till att ha koll på de centrala processernas steg (citronsyracykeln, elektrontransportkedjan) eftersom man måste ha en del underliggande kunskap för att härleda svaren!

Om du har funderingar eller frågor kring någonting på sidan är du alltid välkommen att lämna en kommentar!

[su_spoiler title="Kan acetyl-CoA fraktas över mitokondriemembranet och vad innebär detta för fettsyrasyntesen som sker i cytosolen?" open="no" style="default" icon="chevron"]

Acetyl kan fraktas över mitokondriemembranen men inte CoA => CoA separeras från Acetyl på insidan av mitokondrie, Acetyl fraktas sedan över membranet (genom att tillfälligt sammanslå sig med oxaloacetat för att bli citrat) och sammanslås sedan återigen med CoA så att Acetyl-CoA kan gå in i fettsyrasyntesen.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title="Oxaloacetat kan genom transaminering omvandlas till en viss aminosyra, vilken?" open="no" style="default" icon="chevron"]

Asparaginsyra.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title="Vad stimulerar bildningen av laktat i en cell och vilken process hämmas då simultant?" open="no" style="default" icon="chevron"]

Om cellen har dålig tillgång till syre samt en hög metabolism så leder detta till att elektrontransportkedjan inte kan fungera lika effektivt -> mindre NADH omvandlas till NAD+.
NAD+ behövs till glykolysen, vilket innebär att vi måste omvandla NADH till NAD+ på något annat sätt. Detta sätt är att omvandla pyruvat till laktat (och samtidigt förbrukas NADH -> NAD+).

Eftersom bildningen av laktat medför att cellen behöver energi (är aktiv) och då är det logiskt att cellen hämmar anabola (som är energikrävande) processer såsom glukoneogenesen (=> NAD+ till NADH vilket vi inte vill ha).

 • Stimulerar laktatbildning = inadekvat tillgång till syre.
 • Stimulering av laktatbildning => hämning av ex. glukoneogenesen.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title="Hur omvandlar kroppen GDP till GTP?" open="no" style="default" icon="chevron"]

Överför en inorganisk fosfatgrupp från ATP (blir ADP) till GDP (som blir GTP).

[/su_spoiler]

[su_spoiler title="Hur går ureacykeln till och vad finns det för förbindningar till andra processer i kroppen?" open="no" style="default" icon="chevron"]

Efter att citrullin bildas sker nästkommande steg i cytosolen fram tills att urea avges, då återgår ornitin till mitokondrien.

Fumarat ingår även i citronsyracykeln.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title="NADH bildas vid glykolysen som sker i cytosolen. Hur kan man frakta in NADH till mitokondrien för att användas i elektrontransportkedjan?" open="no" style="default" icon="chevron"]

Malat-aspartatskytteln (viktigast) och glycerol-fosfatskytteln. Anledningen till varför malat-aspartatskyttlen är mer betonad är för att det förloras mindre energi vid denna skyttel än glycerol-fosfatskytteln.

Malat-aspartatskytteln:

[caption id="attachment_1715" align="alignnone" width="300"] Av David D. from en.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2325100[/caption]

[/su_spoiler]

The medical information on this site is for educational purpose only.