Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Fall 13: Immunologi 3

Centralt innehåll

  • Redogöra för de genetiska mekanismer som möjliggör att lymfocyterna kan reagera på en mångfald av infektioner, samt förklara varför detta leder till att lymfocyterna måste genomgå selektion
  • Förklara hur anpassat försvar och immunologiskt minne uppstår
  • Förklara vacciners funktion

Relevant material

https://lundalakare.se/termin-1/immunologi/

Osmosis

The medical information on this site is for educational purpose only.