PBL-fall

Fall 2: Metabolism 1

En febrig pojke har höga halter av vissa fettsyror i urinen och karnitinbrist i serum. Centralt innehåll Makromolekyler Kolhydrater Lipider Kolhydratmetabolism Glykolys Glukoneogenes Glykogenolys Gl...

Fall 1: Makromolekyler

En pensionerad man får försämrat minne, vilket är associerat med proteinutfällningar i hjärnan. Centralt innehåll Aminosyror Kemiska bindningar Proteiner Enzymer Posttranslationell modifiering Rel...

Fall 3: Metabolism 2

En kortväxt och mager kvinna med hög basalmetabolism. Centralt innehåll Citronsyracykeln Ureacykeln Proteinmetabolism Andningskedjan Elektrontransportkedjan Oxidativ fosforylering Skyttlar Relevant...

Fall 4: DNA och genomet

En 30-årig kvinna med hereditet för sjukdomen Ataxia telangiectasia. Centralt innehåll Redogör för kromatinets uppbyggnad Redogör för DNA-replikation och rekombination Hur uppstår mutationer och vil...

Fall 5: Proteinsyntes

En kvinna blev med barn fastän hon tagit hormonbaserade p-piller. Det visar sig att hon tagit johannesört för nedstämdhet, vilket kan hämma p-pillernas funktion. Centralt innehåll Redogöra för princ...

Fall 6: Intracellulär sortering

Centralt innehåll Förklara posttranslationella processer som resulterar i att proteiner får sin slutliga struktur och sorteras till olika destinationer Redogöra för hur biologiska membraner bildas, o...

Fall 7: Cellsignalering

En pensionerad man behandlas för högt blodtryck och ordineras Viagra för sin impotens. Inte en särskilt bra kombination. Centralt innehåll Förklara mekanismer varmed signaler från cellens utsida tas...

Fall 8: Cellcykeln

En kvinna upptäcker en knöl i bröstet och diagnosticeras med cancer. Centralt innehåll Redogöra för molekylära mekanismer varmed yttre och inre signaler reglerar övergång mellan cellcykelns olika fa...

Fall 9: Cytoskelettet

En medelålders man förlorar ofrivilligt vikt och upptäcker blod i avföringen. Det visar sig att han har cancer i tjocktarmen. Centralt innehåll Redogöra för olika mekanismer som kan leda till att en...

Fall 10: Embryologi

Centralt innehåll Beskriva meiosens olika steg Beskriva befruktning Beskriva embryots utveckling under de fyra första veckorna och redogöra för hur kroppens organisation och vävnader grundläggs under...

Fall 14: Genetik

En kvinna diagnosticeras med bröstcancer och man undersöker förekomsten av bröstcancer i släkten för att bestämma hereditet. Centralt innehåll Förklara hur egenskaper och sjukdomstillstånd ärvs enli...

Fall 11: Immunologi 1

En pojke får en bakteriell infektion och behandlas med antibiotika. Centralt innehåll Redogöra för hur det medfödda immunförsvaret reagerar på infektion och skada, samt förklara hur reaktionen leder...

Fall 12: Immunologi 2

Centralt innehåll Förklara hur och var det förvärvade immunförsvarets celler upptäcker och reagerar på infektion (antigenpresentation) Förklara hur antigenpresenterande celler transporteras till lymf...

Fall 13: Immunologi 3

Centralt innehåll Redogöra för de genetiska mekanismer som möjliggör att lymfocyterna kan reagera på en mångfald av infektioner, samt förklara varför detta leder till att lymfocyterna måste genomgå s...

The medical information on this site is for educational purpose only.