Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Vad är USMLE? – Läkarprogrammet i USA

5 juni 2022

Stort prov som skrivs av alla medicinstuderande i USA och det används som underlag för ansökan till specialistutbildning.

USMLE står för US-Medical Licensing Exam och är uppdelat i två prov som måste godkännas innan du får ansöka om en specialistutbildning i USA.


USMLE Step 1 innhåller ungefär det vi i Sverige benämner 'preklin'. Innehållet är biokemi, normalfysiologi, grundläggande patologi och mikrobiologi.

Du avtentar alla dessa områden på USMLE Step 1-provet och får en samlad totalpoäng. Från och med 2022 kommer det bara finns godkänt/underkänt som betyg.[mfn]https://www.usmle.org/incus/[/mfn] Gränsen på underkänt brukar ligga på strax under 200. Medelresultatet är ca. 230 där 260 poäng anses vara ett väldigt bra resultat. [mfn]en.wikipedia.org[/mfn]

Totalpoängen är det viktiga pga. den är vad du söker till specialistplatser med när du väl är färdig med läkarutbildningen. Om man vill komma in på en konkurrenskraftig specialitet krävs ofta en hög totalpoäng i USMLE Step 1.


USMLE Step 2 är vidare indelad i två prov: Clinical Knowledge och Clinical Skills.

Resultatet på dessa är också underlag för ansökan till vidare utbildning.


Varifrån du än kommer måste du göra USMLE-proven för att bli legitimerad läkare i USA.

Hoppas detta inlägget var till någon hjälp för att förklara vad USMLE är. Om du funderar på att bli läkare i USA eller bara vill suga ur det bästa av USMLE-studiematerial för att använda till dina egna studier här i Sverige - kolla in AnKing, Osmosis (betaltjänst) eller Pathoma (betaltjänst).

Simma lugnt,

Herman

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.