Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

UVI (urinvägsinfektion, cystit)

Länk till anteckningar i Notion

Baseras på föreläsningen UVI av Kristian Riesbeck, inför läkarstudenter T5 9/9-20.

Nedre UVI

symtom

 • trängningar
 • sveda vid miktion
 • illaluktande urin
 • ibland: smärta i flank (dunköm) → talar för hydronefros & övre urinvägsinfektion (pyelonefrit)
 • feber → övre UVI

Test

 • urintest
  • leukocyter och bakterier
  • Combur-test: erytrocyter (blod) & protein
  • Nitur-test+
   • bakterier producerar nitrit
   • felkälla: om individ inte har något nitrat i sig (via kost) blir det falskt neg. test
  • IgA
   • mer i urin vid infek.
 • serum
  • CRP>3
 • blodprov
  • leukocytos (LPK)
 • Blododling
 • Urinodling

 1. Odlar bakterie som orsakat urinvägsinfek.
 2. Provar bak. känslighet för olika antibiotika (diskdiffusion)

Antibiotika har vävnadstropism-ish

ex. kinoloner clearence i njurarna = hög → kinoloner anrikas i urin → bra mot urinvägsinfektioner!

Behandling nedre UVI

Nedre

 1. Selexid
  • Pivmecillinam (vidgat spek. penicillin)
 2. Furadantion
  • Nitrofuradantion (DNA-synteshämmare)

Övre UVI

 1. Ciprofloxacin

Patogener

 1. E. coli > 80%
 2. K. pneumoniae 7%
 3. Enterokocker (faecalis)
 4. GBS (agalactiae)
 5. Aerokocker

Kvinnor under 25 år

 • Staph. saprophyticus

Kateterbärare

 • Enterokocker (faecalis)

Asymtotiska bärare

 • GBS
 • även gravida kvinnor

Diabetes, immunsupp

 • Psuedomonas aeruginosa
 • Candida

Sjukhusförvärvade

Pseudomonas gram-

 • UVI (kateterbärare)
 • pneumoni, bronkit (ex. cystisk fibros)
 • öroninfek
 • ögoninfek
 • hudinfek (brännskador)

E. coli

 1. Tarmbak i perineum → urethra → blåsan → uretären → njuren → blod (urosepsis)

Virulensf

 • Adhesiner (→ initial infektion)
  • typ 1 fimbriae
   • binder specifika sockermol., olika människor har olika kolhydrater → olika personer blir sjuka
  • P pili
 • Exotoxiner
  • HemolysinA - vid UVI!
   • Dödar erytrocyter → Hb → järn
    • "yippi"—E.coli
 • Kapsel
 • Endotoxin (→ sepsis vid pyelonefrit/urosepsis)
  • LPS
 • "Scavanger protein", järn
 • Resistens mot komplement
  • Hämmar faktor H
   • Via LPS?

Bekämpning från kroppen

 1. Epitel → akutfas, interleukiner
  • LBP binder LPS hos E. coli och för LPS till glykosfingolipid (på epitelcell?) → IL-6 → neutrofilrekrytering
   • Glykosfingolipider istället för TLR4/CD14
 2. Neutrofiler rekryteras

Blodvärden i akuta fasresponsen (i tid)

 1. LPS
 2. TNF
 3. IL-1
 4. IL-6 & 8
  • runt 2-4h

LPS effekter

TNFa, IL-1 → IL6&8 →NO&PAF

 • Höga nivåer → septisk chock
  • akut respiratory distress syndrome
  • hjärtsvikt
  • trombos
  • medvetslös

Septisk shock

 1. SIRS
 2. CARS

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.