Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är extra viktiga och bör ges prioritering under tentaperioden.

PBL 1 (aminosyror):

 • Kunna aminosyrornas indelning och grupper (utgå från föreläsningens indelningar).
 • Lite om lipider

PBL 2 (metabolism):

 • Få en bra överblick över hela.
  • Tips: måla upp hela metabolismen, så att det är lätt att se vart de olika föreningarna härstammar från och leder till. HUR de hänger ihop med varandra.
 • Kunna tillämpa processerna vid olika situationer. Ex. veta vad som behövs man har brist på något (ex. socker)

PBL 3 (kolhydrater och lipider):

 • Kom inte jättemkt, men lär dig de kemiska strukturerna om vad som ex. är ATP jmfr ADP.
  • Tips: lägga in bild på anki.

PBL 4 (DNA och genomet)

 • Lär dig vad som orsakar skada + vad det leder till.
 • Lagning + vad de gör
 • Processerna

PBL 5 (dogmat)

 • Vad de olika RNA gör och vart de finns.

PBL 6 (intracell. sortering och membran)

 • translokalisationsmekanismerna!
 • processer

PBL 7 (cellkommunikation)

 • VIKTIG VECKA
 • Måste kunna alla vägar!
  • Tips: rita upp alla vägar, förslagsvis whiteboard
 • Ha koll på ras, raf etc.

PBL 8 (cellcykeln)

 • HALLMARKS OF CANCER!
 • Kunna alla steg och all reglering.
 • Mitos och meios vad inte lika viktig.
 • Kunna apoptos och vilka gener som är kopplade till det.

PBL 9 (cellinteraktion)

 • Ordningen av alla junctions och vad resp. gör.
 • basalmembranets uppbyggnad. Ha koll på vilka fibrer som tillhör vilka strukturer.
 • proteiner till resp. cell-cell/-matrix-koppling

PBL 10 (embryologi)

 • rita upp bild över vad allt utvecklas från och till
 • URSPRUNG

PBL 11 (genetik)

 • lära sig tolka genetik-träd

PBL 12-14 (immunologi):

 • ALLT
 • kommer många frågor på tentan (se extentorna)
 • han som gjorde frågorna har slutat nu
 • skriv upp processerna!

Juridik

 • Glöm inte att det kommer några frågor om lagtexter!

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.