Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Svampinfektioner

Länk till anteckningar i Notion

Baseras på föreläsningen Svampinfektioner av Karl Oldberg, inför termin 5 på läkarprogrammet i Lund 9/9-20.

1. Vad är svamp


 • Eukaryota
 • Aeroba
 • Strukturer (de två som är viktiga att veta)
  • Cellvägg
  • Ergosterol i cellmembran
 • Icke-sexuell reproduktion (iaf. de kliniskt relevanta svamparna)
 • 2 huvudsakliga växtsätt
  • Jäst
   • Encellig, förökar sig genom knoppning
  • Hyfer (trådsvamp)
   • Multicellulära, 1→massa sporer
 • Opportunistiska organismer - över lag kommensala, men orsakar sjukdom ifall tillfälle uppstår

2. Ytliga


 • Vanliga, ca. 1 miljard människor
 1. Dermatofyter
 2. Candida

Dermatofyter (hud)

 • Hyfer
 • Infektion av dermatofyt kallas tinea
  • ex. tinea pedis = fotinfektion pga. dermatofyt
  • vanligare hos barn
 1. Trichophyton rubrum - Vanligaste i Sverige
 2. Lantbrukare med boskap - misstänk T. verrucosum
 3. Husdjur såsom marsvin, kaniner - misstänk T. mentagrophytes

 • Tinea corporis - större kroppsområde
  • Svampinf. på övriga hud, ex. rygg
  • 'Ringorm'-utseende
 • Tinea barbera - skägg
 • Tinea capitis - hårbotten

Labdiagnostik av tinea

 • Odling, kan ta flera veckor
 • Direktmikroskopi, snabbt och enkelt
 • DNA-påvisning, PCR, snabbare än odling och mer känsligt (specifikt resultat)

Candida

 • Candida albicans mest patogena
  1. hud
  2. oral
   1. erytomatös
   2. pseudomembranös
   3. Spädbarn
   4. Immunsuppression (HIV, cytostatika)
   5. Antibiotika
   6. Diabetes
   7. Munproblem, proteser
  3. Vulvovaginal
   1. 75% av kvinnor
   2. Speciellt efter antibiotikakur

3. Allvarliga


Svampinfektion som kan bli livshotande

 • Ses ffa. vid immunsuppression

Vanligast i SV

 1. Invasiv Candida
 2. Aspergillos
 3. *Pneumocystis-*pneumoni

Misstänk vid riskpatient som inte förbättras efter 2-3 dagar av antibiotika

Invasiv Candida

 • 30-50% mortalitet
 • Invaderar djupa vävnader & blodbanan
  • Nedslag i ögon, hjärtklaffar, lever
 • Pseudohyfer - delar sig genom knoppning men blir avlånga likt hyfer (trådar)
  • → de kan penetrera epitel

Diagnostik

 • Blododling
 • Odling från lokal
 • Biomarkören beta-D-glukan (mäts i blodet)
 • PCR

Aspergillos

 • Mögelsvamp
 • Hyfer
 • A. fumigatus mest patogena
 • Inte del av normalflora, men finns överallt runtom oss (i miljön)

Infektioner

 • Aspergillom - svampboll ('fungus ball')
  • ex. vid hålrum i lungkavitet (ex. från abcess från tbc) → svamp fyller det utrymmet → aspergillom
 • Invasiv aspergillos
  • immunsuppression med neutropeni drabbas
  • inandning av hyfer → växer (utan neutrofiler som i vanliga fall bryter ned) → lunga → invasiv i blodkärl → septiska embolier i hjärna mm.
  • 30-40% dödlighet
  • Diagnostik
   • Odling
   • Biomarkörer, specifik - galaktomannan, ospecifik - beta-D-glukan
   • PCR
  • Högriskpatienter får profylaktisk behandling!!

*Pneumocystis-*pneumoni (PCP)

 • P. jirovecii
 • Jästsvamp
 • Barn drabbas asymtomatiskt → flesta har immunitet i vuxna år
 • Immunsupprimerade drabbas
  • T-cellsdefekter - HIV, organtransplantation

Diagnostik

 • BAL - bronkioalveolärt lavat
 • Mikroskopi på BAL
 • PCR BAL
 • Biomarkör beta-D-glukan

Trimetoprim-sulfa

Högriskpatienter får profylaktisk behandling!!

Cryptococcus neoformans

 • Numera ovanlig i SV
 • Jästsvamp
 • → meningit
  • ffa. hos HIV-patienter som utvecklat AIDS, vanlig dödsorsak
 • Smitta genom fågelspillning → sporer → friska andas in → latent, immunsuppression → opportunistisk → meningit
 • Tjock polysackaridkapsel

4. Endemiska


Svampinfektioner som finns i mer avgränsade delar av världen, finns inte i Sverige

 • Kan orsaka infek. även hos friska (ej immunsupp.)

 1. Histoplasma capsulatum
 2. Coccidoides immitis & posadasii
  1. 15-30% av samhällsförvärvad pneumoni i Arizona, 'valley-fever'
 3. ...
 4. Mycetom
 5. Chromoblastomykos

5. Antimykotisk behandling


Generellt antimykotiska

 • Färra antimykotiska än antibakteriella
 • Fler biverkningar
 • Påverkar cellvägg- eller cellmembransyntes

Azoler

 • Flukonazol
 • mot Candida
 • Både IV & peroralt
 • Hämmar ergosterolproduktion (byggsten i cellmembran)
  • Enzym som tillverkar ergosterol är P450-enzymet
  • P450 i människa påverkar farmakokinetik
  • FARLIGT ATT KOMBINERA MED ANDRA LÄKEMEDEL
 • Resistensmekanismer
  • Konf.ändring P450
  • Effluxpumpar

Echinocandiner

 • Caspofungin
 • mot invasiva jästsvamp
 • IV (stor molekyl)
 • Hämmar syntes av beta-D-glukan (som används i cellväggssyntes)
 • Resistens - mutation i målenzym

Polyener

 • Nystatin (munskölj mot Candida), amfotericin B (IV, allvarliga infek.)
 • Binder ergosterol → porer i cellmembran
 • Stora biverkningar - njurpåverkan

Sammanfattning


Detta ska du kunna-

 • Utmärkande drag hos svampar
  • hyf vs. knopp
  • cellvägg-ergosterol
 • Vanligaste ytliga infek.
 • Vanligaste allvarliga
 • Principen bakom vanligaste antimykotiska

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.