Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

STI

Länk till anteckningar i Notion

Baseras på föreläsningen Sexuellt överförda infektioner av Ylva Lindroth, inför termin 5 på läkarprogrammet Lund 9/9-20.


 • Klamydia vanligaste

De könssjukdomar som ingår i smittskyddslagen är

 1. gonorré
 2. hepatit B
 3. hiv
 4. klamydia
 5. syfilis

Normalflora vagina

 • Varierar med ålder

Fertil ålder

 • Laktobaciller (anearoba)
 • GAS
 • Candida
 • Gardnerella

Många bakterier → bakteriell vaginos?

 • 10% av kvinnor har

Laktobaciller i normalflora → lågt pH & väteperoxid

 • Motar bort infektiösa bakterier (gonococker, gardnerella, S.aureus) och svamp (Candida)
 • Minskar vid antibiotikabehandling → vanligt med Candidavaginit efter antibiotikabehandling

Finna IgA i cervixsekret

Gonokocker

Anmälningspliktig → smittspåras!

Neisseria gonorréa

 • Ger gonorré
 • Gramnegativ diplokock
 • Fakultativt intra- och extracellulär
 • Kan binda till sig järn

Virulensfaktorer

 • har LOS (lipooligosackarider, likt LPS)
 • Kan binda C4bp och faktor H (komplementsystemet)
  • Hindrar fagocytering & MAC
 • pili

Patogenes

 1. Mha. pili binder gonokocker till cylinder/övergångsepitel (könsorgan)
 2. LOS stimulerar immunsvar
 3. Neutrofiler attraheras

Symtom

 • "Kissar taggtråd"
 • 50% kvinnor asymtomatiska, 10% män asymto.
 • Infektion i cervix, uretra
 • Kan ge salpingit
  • → ökad risk för ektopisk graviditet
  • → 20% risk för infertilitet

Diagnos

 • Utstryk
  • Ser gramneg. diplokocker → misstänka gonokocker
 • PCR
 • Odling

Behandling

 • Cefalosporin (ceftriaxon)
  • vanligen penicillinresistent

Epidemiologi

 • Stor ökning sen 2000-talet

Syfilis

Allmänfarlig - anmälningspliktig!

 • Spiroket
  • Spiralformad, annat ex. är borrelia
  • Treponema pallidum
 • Kan ge fosterskador ← ingår i graviditetsscreening
 • Olika stadier - primär, sekundär, tertiär, latent och långsam

Diagnos

 • Går ej att odla
 • Serologisk testning (antikroppar)
 • PCR ibland

Epidemiologi

 • Ökar
 • 60% 'importfall'

Morfologi

 1. Primär - lokalt på kön, litet oömt sår (schanker)
 2. Sekundär - hematogen spridning → utslag på hudkostym, ofta även fläckar/vårtliknande utslag i munnen
 3. Tertiär - obehandlad syfilis i 1-30 år → neurosyfilis (demens mm.)

Trichomonas

 • Protozoe (parasit)
 • Kvinnor får skummiga illaluktande flytningar och vaginal klåda
 • Risk för smitta ökar vid fler sexpartner

Chlamydia

Anmälningspliktig!

 • Liten bakterie, som ett virus
 • Chlamydia trachomatis
 • Strikt intracellulär

Replikation

 1. In i värdcell (fagocytos) i form av elementärkroppar (spridningsform)
 2. Retikulärkropp (större) inuti värdcell - metabolt aktiv form
 3. Replikation
 4. Återgår till elementär
 5. Lämnar värdcell

 • Ofta asymtomatisk (70% kvinnor, 50% män)
 • Miktionssveda (svider när man kissar)
  • lätt att missta för UVI (hos män)
  Unga män med miktionssveda - misstänk klamydia!
 • Kan stiga uppåt, farligt för kvinnor
  • uretrit, cervicit, endometriot, salpingit
  • kan bli infertil

Epidemiologi

 • Ökat sen 94
 • Muterades 2005
 • På väg ner nu igen
 • Långt vanligaste, 35 000 fall / år i Sverige

Diagnostik

 • Män: urinprov
 • Kvinnor: vaginalprov (helst)
 • TMA (transcription mediated amplification)
  • likt PCR men utan att ändra temperatur i intervall

Behandling

 • Doxycyklin (en tetracyklin)
  • Penicillin funkar inte pga. intracellulära utan cellvägg

Mycoplasma genitalium

 • liten bakterie
 • intracellulär (saknar cellvägg)
 • Symtom liknar klamydia, diff.diagnos
 • Ny
 • PCR
 • Azitromycin
  • resistens ökar
  • lämpligt att vara sparsam pga. ofta asymtomatiskt och inte hittat långtidspåverkan

Herpes simplex-virus

 • Höljeförsedd
 • HSV-1 - munsår, ibland även genital
 • HSV-2 - genital, ovanligt mun
 • Andra herpes
  • Vattkoppor
  • EBV
  • MCV
  • Humant herpesvirus (HHV) 6,7,8

Herpes simplex

 • HSV-1 kan ge herpesencefalit
 • HSV-2 kan ge meningit

Diagnostik

 • PCR på vävnad från blåsor
 • Serologi (IgG - kronisk infek.)

Behand

 • Acyklovir

Indik.

 • Primärinfek
 • Immunsupp
 • Ögoninfek.

Humant papillomvirus (HPV)

 • Kanske vanligare än klamydia
 • flera typer
  1. 1/3 genitalia
   • → cervixcancer
  2. hud
   • vårtor
 • Ffa. cervixcancer men även
  • vulva, vagina, penis, anus
  • tonsill!

Går nästan inte att få cervixcancer utan HPV-infektion

 • Vanligaste cancern hos unga kvinnor
 • PAP-smear utbytt mot Vätskebaserad cytologi (provrör med vätska → kan båda kolla på det histologiskt (eg. cytologiskt) och testa för HPV)
 • Onkogena: 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58
  • Hittas i 95% av cervixcancer
  • E6 & E7
  • Kolla anki-kort från Termin 4
 • Kondylom: 6, 11, 16, 18
  • Ingår i vaccin

Behandling

 • Vårtor - podofyllotoxin (alt. vänta)
 • Cellförändring - konisering mm.

Killar bör vaccinera sig!

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.