Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Opportunistiska infektioner

Länk till anteckningar i Notion

Baseras på föreläsningen Opportunistiska infektioner (K. Riesbeck).


Mikrob som vanligtvis hanteras av värdens immunförsvar men kan orsaka sjukdom när tillfälle ges, ex. vid immunsuppression.

Proteser

 1. Staph. epidermidis + andra KNS
 2. S. aureus
 3. Viridans

Immunbristsjukdomar

Chronic graulomatous disease (CGD)

→ defekta granulocyter (granulocytopeni)

 1. S. aureus och GAS
 2. E. coli (vanligaste orsak till meningit & sepsis vid CGD)
 3. Candida

Immunoglobulinbrist

Epidemiologi, vanligaste Ig-bristerna för vuxna i Sve:

 1. IgG-subklassbrist
 2. IgA-brist

Immunoglobulin- och komplementbrist karateriseras båda av abnormalt hög incidens av luftvägsinfektioner.

AIDS

 1. Pneumocystis jirovecii (carinii)
 2. Mycobacterium tuberculosis
 3. Anonyma mykobakterier (t.ex. MAC)
 4. Toxoplasma
 5. Latenta / persisterande virus (CMV, Herpesvirus)

Nocardia

Nocardia finns i jorden, ffa. där organisk kompostering förekommer, och kan orsaka opportunistiska infektioner hos immunsupprimerade. Allt från smärre hudinfektioner till allvarligt invasiva infektioner förekommer.

N. brasiliensis → hudinfek. N. asteroides → invasiv sj.

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.