Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Malaria och Babesia

https://www.notion.so/Malaria-och-Babesia-798003e61d224eedaa3dd4f89ab52ca7

Baseras på föreläsning av Kristina Persson, forskare på Malaria och Babesia, inför termin 5 på läkarprogrammet i Lund 1/10-20.


Dessa båda är parasiter, de finns i blodet

Malaria

"Viktig akut diagnos som man inte får missa, för då hinner parasiterna föröka sig i blodet = ökad risk för död!" —Kristina Persson


 • Afrika, mellanöstern, asien, sydamerika
  • Förr fanns det malaria i Sverige men tack vare anläggning av diken (minskar stillastående vatten) försvann sjukdomen under 1900-talet.
 • Italienska för 'dålig luft'
 • Myggan Anopheles som vektor, biter i mörker
 • Dödar 1 miljon per år
 • Dödsrisk minskar med stigande ålder, högst mellan 0 till 10 år
 • Flera sorter
  • Falciparum farligaste
   • tar max några veckor innan insjuknande
 1. Feber är huvudsymtom
  • Kommer i intensiva skov (attacker)
   • 6-10 timmar
 2. Anemi, trombocytopeni och förstorad mjälte är nyckeldiagnostiska fynd

Blodgrupp 0, sickle cell anemi och hemoglobinvarianter minskar risken att dö i malaria

P. falciparum

Orsakar allvarlig malaria pga.:

 1. Sekvestrering → infek. erytrocyter får nya ytprotein som binder till endotel & andra RBKs
  • endast ringformer i perifert blod (alltså ovanligt att se andra stadier av infek, ex. schizonter, i perifert blod)
 2. Invaderar erytrocyter i alla åldrar
 3. Hög multiplikationsgrad

Diagnostik av malaria

Blodutstryk (röda blodkroppar)

Olika former av malaria ser olika ut i blodutstryk

 1. Ringformiga
  • Allvarligare malaria = fler ringformade RBKs?
   • Falciparum → samtliga RBKs ringform
   • P. ovale → vissa är ovala, prickiga och med parasit inuti
 2. Ser parasit i blodkropp

Behandling

Artemisinin®️

Kliniskt tänk

Vänta INTE med malariatest vid minsta misstanke.

Ytterst dödligt, kan gå på 1 dygn.

Babesia

 • Finns i Sverige
 • Fästingar som vektor
  • alt. blodtransfusion
 • Inuti RBKs → hemolys → mörk urin

Symtom

 • Influensaliknande
  1. Feber, frossa
  2. Muskelvärk
  3. Mörk urin (ibland)

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.