Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Lungfunktion (Spirometri)

Baseras på Per Wollmers föreläsning på läkarprogrammet i Lund för termin 5, HT20

Begrepp

 • Z-score - visar hur mycket pat. provsvar avviker från förväntat (Standardvärde)
  • värde på under -2 eller över +2 anses patologiskt
 • TLC - total lungkapacitet
 • RV - residualvolym
 • VC - vitalkapacitet
 • FEV1 - forcerad expiratorisk volym (på 1 sekund)
 • Metakolintest - görs vid klinisk misstanke på astma, pat. andas in metakolin (luftrörsretande) i intervaller
 • Ansträngningsprovokation - misstanke om ansträngningsutlöst astma

Obstruktiv lungfunktionsnedsättning

 1. VC sänkt
 2. FEV1 sänkt
 3. FEV1/VC oftast sänkt (<0,7)
 4. TLC normal eller hög
 5. RV hög
 6. Diffusion kan vara sänkt (ex. emfysem vid KOL)

ex. KOL, astma

Bronkdilatation

Signifikant förändring = ≥0,2L och ≥12% ökning jmf. utgångsvärdet.

 • Astma - ökning i främst FEV1
 • KOL (med inslag av reversibilitet) - ökning i främst VC

Restriktiv lungfunktionsnedsättning

 1. VC sänkt
 2. FEV1 sänkt
 3. FEV1/VC normal eller hög
 4. TLC sänkt
 5. RV normal eller sänkt
 6. Diffusion kan vara sänkt (interstitiell lungsjukdom)

ex. Interstitiell lungsjukdom

Diffusion (DLCO)

Minskad diffusion (under -2 i Z-score)

 • emfysem (obstruktiva komplementerande värden)
 • interstitiell lungsjukdom (restriktiva indikationer)
 • pulmonärt ödem (ex. hjärtsvikt)
 • lungemboli (akut)

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.