Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Luftvägsinfektioner

Länkar till anteckningar i Notion: Bakteriella, Virala

Baseras på föreläsningarna Lunginfektioner, viroser (S. Schwartz) och Luftvägsinfektioner bakteriella (K. Riesbeck).

Vanligaste virus

 1. Rhino (RNA)
 2. Corona (RNA)
 3. Adeno (DNA)

Pneumokock-pneumoni → snabbt insjuknande, livsfarligt

1. Bakteriella pneumonier


Atypiska bakteriella pneumonier

Långdragna, tysta "trojanska hästar"

*intracellulära

 1. Mykoplasma pneumoniae
 2. Chlamydophila pneumoniae eller psittaci*
 3. Legionella pneumophilia*
 4. Bordetella pertussis (kikhosta)
 5. Mykobakterier (TB)

Mykoplasma

 • Extracellulär
 • Saknar cellvägg!
  • Inget PBP = inga antibiotika som går på cellvägg (ex. penicillin) fungerar
 • Adhesinet P1 - binder cilier i luftväg

Diagnostik

 • Vanligaste anledningen till luftvägsinfektion mellan 20-30 års ålder
 • Röntgen: ”något diffusa infiltrat i båda loberna”

Behandling

 1. Erytromycin

Legionella pneumophila

Värm bostadsvatten till minst 65C !! (då dör legionella)

 • Utomlandsresa vanligast

Kikhosta (Bordetella pertussis)

Vaccineras i Sv

Gramnegativ stav


 1. Spädbarn kan dö
 2. Äldre också riskgrupp
 3. Hostar flera månader (ca. 3 mån)

Virulensfaktorer (dessa 3 används i vaccinet)

 1. PT (pertussistoxin, ett A-B exotoxin)
 2. FHA (filamentös hemagglutinin)
 3. pertakin

 • Smittar endast människor (inte djur)
 • PT binder cilierade luftvägsceller

2. Typiska pneumonier


 1. Pneumokocker
 2. Haemophilus influenzae
 3. Moraxella catarrhalis

Pneumokocker (S. pneumoniae)

Betydande virulensfaktorer

 • kapsel
 • pneumolysin - släpps ut i stora mängder → snabbt akut

Symtom

 • Akut - frossa, hög feber och hosta

Diagnos

 1. Biomarkörer indikationer
  • låg syrgasmättnad
  • höga vita (LPK)
  • CRP högt
 2. Lungröntgen - lobulär pneumoni (endast infiltrat i en lunglob, ensidig)
 3. Odling nasofarynx
 4. Sepsis → blododling
 5. Urin (Binax test) - pneumokockantigen
 6. Likvor (meningit)

Behandling

 1. Kåvepenin (PcV)
  1. Allergi mot PcV → Erytromycin, klindamycin

Haemophilus influenzae

Kapslade (typer a-f) vs.

 • Typ B drabbar ffa. barn och kan även ge sepsis och meningit
 • Vaccin mot typ B (Hib) !

Ej kapslade (icke typbara)

 • Vaccin saknas

Behandling

 • Amoxicillin (ampicillin)
  • Resitens mot denna ökar

Virulensfaktor

 • IgA-proteas - hindrar IgA i slemhinnor

Hib & Hif är båda kaplsade och invasiva

Moraxella catarrhalis

 • okapslad, lågvirulent
 1. → långdragen torrhosta, otit.
 2. sinuit,
 3. laryngit
 4. bronkit/lunginflammation

 1. Rökning riskfaktor

Virulensfaktor

 • Yttermembransvesiklar (OMV) - knoppar av yttermembran innehållande virulensfaktorer
  • inaktiverar komplementsystemet
   • H. influenzae bekämpas av komplementsystemet

Moraxella och H. influenzae samarbetar och ger dubbelinfektion


KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)

 • Associeras med bakt. infektion med Moraxella och H. influenzae

1. Virala pneumonier


Tar sig in i kropp via

 1. Luftvägar → Slemhinnor
  1. fimbrier (virulensfaktor) krävs för att infiltrera slemhinnor
 2. luftvägar är vanligaste inkörsporten för virus

Spridning

 1. Kontakt (hosta, nysningar) → Aerosol (droplets)

RNA-virus

 1. Rhinovirus (picornafamilj)
 2. Coronavirus
 3. RSV
 4. Influensa
  1. Genetisk reassortment (omsortering) av fragmenterat genom

2. ÖLI


De virus som tas upp här är ssRNA(-), deras genom fungerar direkt som mRNA för transkription

Rhino

 1. inget hölje
 2. → 50-80% av alla förkylningar
 3. snuva, nästäppa, nyser, halsont
  • låg-ingen feber
 4. snuva = smittar
 5. 1-3 dagar inkubationstid
 6. 3-5 dagar sjuk

Immunitet

 • IgA-antikroppars skydd varar 18 månader
 • 100 subtyper

Corona

 • höljebärande
 • 10-15% av förkylningar, 1 ny stam per utbrott

Allvarliga utbrott

 1. SARS (atypisk lunginfektion)
 2. MERS (Middle East Respiratory Syndrome, atypisk lunginfektion)
 3. Covid-19

3. NLI


De virus som tas upp här är ssRNA(-), deras genom behöver transkriberas till kompletterande sträng före transkription

Paramyxovirus

RSV

typ av paramyxovirus - orsakar kraftiga luftvägsinfektioner hos barn, bl.a. RSV

 • respiratoriskt syncytiecirus (RSV)
 • vanligaste luftvägsvirus som orsakar mortem hos småbarn och spädbarn
  • vanligaste agens till NLI hos barn i förskoleålder (ca. 60% av alla)
 • väldigt infektiöst, drabbar småbarn när maternella ak försvinner (ca. 6mån)
  • nästan alla barn <2 år infekterade

Patogenes

 1. Infekterar lungepitel, ofta djupt i lungan
 2. Avdödande av epitelceller → igentäppta bronkioler mm.
  1. pga. spädbarns bronkioler så liten diameter ⇒ allvarligare sjukdom

Symtom

 • mildare hos vuxna
  • allvarlighetsgrad: förkylning-pneumoni
 • små barn
  1. 25-40% RSV-infek. ⇒ bronkiolit, pneumoni
  2. ex. anamnes: hosta, rinit, andningssvårigheter & låggradig feber
   • lungauskultation: väsande ljud (ronki) + knastrande ljud (rassel)

Vaccin finns inte

"Vaccinutvecklingen är ett totalt misslyckande."

Parainfluensa

 • drabbar barn
 • ffa. ÖLI men även NLI
 • Näst vanligaste orsaken till allvarliga NLI hos småbarn

⇒ krupp

 1. Stridor (auskultation)
 2. Heshet & skällande hosta
 3. Barnet får ångest och gråter pga. andnöd

Typfall: Barn vaknar mitt i natten med andnöd, får ångest, gråter ⇒ föräldrar blir oroliga. Lösning: ta upp barnet i famnen, därmed ändrar du kroppsposition och då går krupp över, sjukhusvård behövs inte.

Orthomyxovirus (RNA)

Influensa

Symtom

 1. Plötslig hög feber*
 2. huvudvärk
 3. muskelvärk
 4. halsont
 5. hosta

Typer

 • A: zoonost - infek. både djur & människor
 • B: endast människor
 • C: endast människor

A & B ⇒ säsongsinfluensa

Diagnostik

 • nasofarynxsekret → påvisa RNA

Immunitet

 • Ak mot Hemagluttinin (HA) & Neuraminidas (NA)
 1. Antigen drift - kallas det när flera punktmutationer ger en fenotypisk förändring som är stor nog att ändra immunförsvarets igenkänning av viruset. Detta ger upphov till ex. endemier såsom säsongsinfluensa.
  • slarvigt RNA-polymeras ⇒ flera punktmutationer → delvis ändrad struktur
 • Antigen shift - en stor genomisk förändring sker vilket gör viruset helt oigenkännligt för immunförsvaret. Ex. två influensavirus byter gensegment. Kan orsaka pandemier.
 • 8 RNA-segment som genetiskt omfördelas (extenta)

Adenovirus

→ ffa. förkylning

 • många olika serotyper
 • DNA-virus

Hölje vs. icke-höljebärande virus

 • Hölje - överlever kort tid utanför kroppen, 1 dygn. Enklare att inaktivera via ex. desinfektion
 • Icke hölje - kan överleva på ytor utanför kropp i månader

Ex. HPV som ger vårtor kan ligga kvar på vikterna på gymmet i flera månader, du kommer dit å lyfter lite så pressas viruset in i huden medan ex. HIV-smittad som nyser - dessa virus kan max överleva 1 dygn innan de torkar ihop

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.