Uppdaterades 11 juni 2022 kl. 10:55

Laboratoriemedicin

 • För tentan ska du kunna beräkna, och förstå betydelsen av saker som
  • specificitet
  • sensitivitet
  • positivt predikativt värde
  • negativt predikativt värde
  • odds-ratio
  • kritisk skillnad
 • Veta innebörden av
  • handlingsgräns/beslutsgräns
  • ROC-plot

Laboratoriemedicin gås igenom på föreläsning och diskuteras på ett seminarium. Det står även förklarat i Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. En del tentafrågor förekommer och/eller kopplas till detta.

Max
Klicka på bilden för att ladda ned kort!

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.