Uppdaterades 11 juni 2022 kl. 10:49

Kranialnerver

Kranialnerver, nerver som utgår direkt från hjärnan och hjärnstammen.

By Brain_human_normal_inferior_view.svg: Patrick J. Lynch, medical illustratorderivative work: Beao - Brain_human_normal_inferior_view.svg, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8053128
# Namn Funktion
I N. olfactorius sensorik
II N. opticus sensorik
III N. oculomotorius motorik
IV N. trochlearis motorik
V N. trigeminus sensorik och motorik
VI N. abducens motorik
VII N. facialis sensorik och motorik
VIII N. vestibulocochlearis sensorik
IX N. glossopharyngeus sensorik och motorik
X N. vagus sensorik och motorik
XI N. accessorius motorik
XII N. hypoglossus motorik

MINNESREGEL
Namn: Olga Optiker Och Torbjörn Triangelspelare Annonserar Fantastisk Veckotvål Glöm Varig Axel Hy
Funktion: Some Say Money Matters But My Brother Says Big Brains Matter More

Lukt

N. olfactorius (I), sensorisk nerv som förmedlar luktintryck från luktceller i näsans övre del till hjärnan via tractus olfactorius. Passerar genom lamina cribrosa (os ethmoidale) i övre delen av näshålan och vidare till centrala nervsystemet via tractus olfactorius.

Syn

N. opticus (II), sensorisk nerv som förmedlar synintryck från retina i ögat till hjärnan genom chiasma opticum och därefter via tractus opticus främst till corpus geniculatum laterale (yttre knäkroppen) i thalamus. Därefter förmedlas signalen till area striata (primära synbarken) i occipitalloben. "Blinda fläcken" orsakas av en avsaknad av fotoreceptorer i delen av retina där n. opticus lämnar ögat.

Skada på n. opticus påverkar specifika delar av synen beroende på skadans lokalisation. Bakom chiasma opticum påverkas synen på båda ögonen, men framför endast ett av ögonen. Skada på area striata som begränsar sig till ena hjärnhalvan leder till att man blir blind inom den motsatta synfältshalvan.

Ögonrörelse

Tre kranialnerver som utgår från hjärnstammen styr ögats muskler.

N. oculomotorius (III), motorisk nerv som styr samtliga externa ögonmuskler (förutom m. rectus lateralis och m. obliquus superior) som styr ögats rörelse och lyfter övre ögonlock (m. levator palpebrae superioris). Är involverad i pupillreflexen (m. dilator och sphincter pupillae) och ackommodationsmuskeln (m. ciliaris), som reglerar linsens brännvidd.

N. trochlearis (IV), motorisk nerv som styr kontralateral m. oblicuus superior i ögat (sänkning, abduktion och rotation). Det är den enda motoriska nerven som utgår från dorsala hjärnstammen och som innerverar en kontralateral muskel.

N. abducens (VI), motorisk nerv som utgår från pons och styr m. rectus lateralis i ögat (abduktion).

N. oculomotorius (III)m. rectus superior
m. rectus inferior
m. rectus medialis
m. obliquus inferior
m. levator palpebrae superioris
N. trochlearis (IV)m. obliquus superior
N. abducens (VI)m. rectus lateralis

Ansikte

N. trigeminus (V), stor nerv som utgår från pons och mesencephalon. Innehåller sensoriska nervfiber som förmedlar känsel från ansiktet till centrala nervsystemet och motoriska nervfibrer som leder till tugg- och svalgmuskulaturen. Detta förmedlas av nervens tre förgreningar:

  • N. ophthalmicus (V1), sensorisk nerv som förmedlar känsel från övre delen av ansiktet. Passerar genom fissura orbitalis superior på sin väg från hjärnan. Sensorisk afferent i blinkreflexen.
  • N. maxillaris (V2), sensorisk nerv som förmedlar känsel från maxilla. Passerar genom foramen rotundum på sin väg från hjärnan till käkbenet.
  • N. mandibularis (V3), både sensorisk och motorisk nerv som förmedlar känsel från mandibularis och innerverar tugg- och svalgmuskulatur (m. masseter, m. temporalis och m. pterygoideus lateralis et medialis). Passerar genom foramen ovale på sin väg från hjärnan till käken.
Sensorisk innervering. By Madhero88 - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6777419

N. facialis (VII), utgår från pons och innehåller både sensoriska och motoriska nervfibrer. Förmedlar smak från tungans främre del (2/3) och styr muskler för ansiktsuttryck. Bilateral innervering av pannan från båda hjärnhemisfärerna, annars kontralateral innervering av övrigt ansikte. Motorisk efferent i blinkreflexen.

Hörsel och balans

N. vestibulocochlearis (VIII), sensorisk nerv som förmedlar hörsel och balans från innerörat till hjärnan. Utgår från mellan pons och medulla oblongata och består av två förgreningar:

  • N. vestibularis, förmedlar sensorisk information från hårcellerna lokaliserade i utriculus och sacculus, samt de tre semicirkulära kanalerna.
  • N. cochlearis, förmedlar auditiv sensorisk information från cochlea.

Oral sensorik, smak och salivation

N. glossopharyngeus (IX), innehåller både sensoriska och motoriska nervfibrer. Förmedlar sensorik från tonsillerna, svalget och mellanörat samt smak från tungans bakre del (1/3). Styr dessutom m. stylopharyngeus i huvudet som underlättar sväljning och ansvarar för sensoriska delen av kräkreflexen.

Vagusnerven

N. vagus (X), innehåller både sensoriska och motoriska nervfibrer som utgår från medulla oblongata. Ingår i det parasympatiska nervsystemet där den innerverar alla organ (förutom binjurarna), speciellt matsmältningsorganen (mag-tarmkanalen), men även hjärtat och lungorna. Styr dessutom vissa skelettmuskler, till exempel i struphuvudet och tungan, och ansvarar för motoriska delen av kräkreflexen.

Axelhöjning och huvudsvängning

N. accessorius (XI), motorisk nerv som utgår från medulla oblongata och styr två muskler i nacken, m. sternochleidomastoideus och m. trapezius. Kallas "kandidatnerven" eftersom den styr rörelsen man gör när man rycker på axlarna och skakar på huvudet.

Tungrörelse

N. hypoglossus (XII), motorisk nerv som utgår från medulla oblongata och styr alla tungans muskler (förutom m. palatoglossus).

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.