Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Kom igång med Anki

5 juni 2022
File:Anki-icon.svg - Wikimedia Commons

Vill du göra studierna effektivare rekommenderar vi Anki.

Anki är ett flashcard-program där korten återkommer i takt med att du glömmer dem. De kort du tycker är svårare kommer oftare och korten du tycker är enklare kommer mer sällan. Anki är ett effektivt sätt att repetera på eftersom inlärningen bryts ner till mindre bitar och mer tid läggs på de svårare korten.

Ankis magi ligger i integrationen av principerna active recall och spaced repetition.

/Lundaläkarna

Ladda ner Anki:

  1. Klicka in på https://apps.ankiweb.net/#download och ladda ner.
  2. Tillåt åtkomst, installera och välj språk (engelska rekommenderas).

Videor för att gå från zero till Anki-hero

Youtube-spellista med det allra viktigaste att kunna om anki:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBYN_Qheh-VVtAxyFOokaByvWvUD7dL4M

Videogenomgång av appens funktioner:

https://youtu.be/kGiSGt4vCmE
https://youtu.be/YGEot9ERwHQ

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.