Uppdaterades 11 juni 2022 kl. 10:56

Introduktion till farmakologi

Farmakologi, läran om hur levande organismer påverkas av läkemedel.

Läkemedel, en substans eller kombination av substanser med uppgift att

 • förebygga eller behandla sjukdom hos människa eller djur
 • återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner
 • ställa diagnos

Farmakodynamik – Hur läkemedel påverkar kroppen
Verkningsmekanismer, effekter på organ
Farmakokinetik – Hur kroppen påverkar läkemedel
Absorption, distribution, elimination
Farmakogenetik – Hur ärftliga faktorer påverkar läkemedel

Farmakokinetik

Absorption

Biologisk tillgänglighet, hur stor del av ett administrerat läkemedel som når blodbanan i oförändrad form. 100% om det injiceras direkt i blodet.

Förstapassageeffekt, fenomen som innebär att läkemedel som absorberas i mag-tarmkanalen genomgår mer eller mindre omfattande nedbrytning där och i levern innan det blir biologiskt tillgängligt.

Distribution

Displacement, när ett läkemedel trängs bort från proteininbindningställe av ett annat läkemedel.

Skenbar distributionsvolym, den volym (med samma koncentration av läkemedel som i plasma) som krävs för att rymma allt läkemedel i kroppen.

Elimination

Metabol omvandling

 • Magslemhinnan
 • Lever (främst fettlösliga läkemedel)

Utsöndring via njurar (främst läkemedel med låg fettlöslighet)


Terapeutiskt fönster, beskriver skillnaden mellan den dos av läkemedel som ger optimal effekt och den dos som ger biverkningar.

Farmakodynamik

Receptor, protein med specificitet för vissa endogena kemiska mediatorer (hormoner, transmittorer) och ignorerar andra molekyler.

Ligand, molekyl med affinitet för receptor

 • Agonist, aktiverar receptor och ger effekt
 • Antagonist, blockerar receptor och ger ingen effekt
  • Reversibel antagonist, icke-permanent inbindning
  • Irreversibel antagonist, permanent inbindning

Ockupans, den andel av det totala antalet receptorer som bundit en molekyl.

Jämviktskonstant, den koncentration av ett läkemedel som krävs för att binda upp hälften av receptorerna, alltså 50% ockupans.

Potens, ett läkemedel med hög potens når vid låg koncentration 50% av dess maximala effekt.

Efficacy, förmåga för agonist att efter inbindning utlösa förändringar som leder till effekt.

 • Full agonist, kan utlösa maximalt svar
 • Partiell agonist, kan aktivera receptor men inte utlösa maximalt svar
 • Invers agonist, binder till receptor och leder till minskar aktivitet

[su_youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=t0OEm-cJs40"]

Kompetitiv antagonism, antagonist har samma bindningställe som agonist, vilket leder till att antagonist tävlar mot agonist. Kräver högre dos för samma respons, liknelse till lägre efficacy hos agonist.

Icke-kompetitiv antagonism, antagonist har inte samma bindningställe som agonist, men kan ändå hindra agonisten till exempel genom att påverka receptorsignalen.

Vid icke-kompetitiv eller irreversibel antagonism kan agonisten inte utlösa ett maximalt svar, oavsett dos.

Modulator, substans som påverkar receptorns benägenhet att reagera på agonister.

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.