Uppdaterades 11 juni 2022 kl. 10:49

Introduktion till anatomi

5 juni 2022
Blausen.com staff (2014). "Medical gallery of Blausen Medical 2014". WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436. - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31339201

Anatomiska plan

Sagittalplan, vertikalt och löper från framsida till baksida. Delar kroppen i en höger (dexter) och en vänster (sinister) del. Begreppet medianplan används för ett sagittalplan som går genom mittlinjen.

Frontalplan, vertikalt och löper från sida till sida. Delar kroppen i en främre (ventral) och en bakre (dorsal) del.

Transversalplan, horisontellt plan som delar kroppen i en övre (kraniell) och en undre (kaudal) del.

Skärningspunkten hos dessa tre plan motsvarar kroppens tyngdpunkt

Anatomiska axlar

En rörelse sker alltid runt en axel (tänk en pinne man måste snurra runt). En rörelseaxel går vinkelrätt mot respektive plan som rörelsen sker i.

AxelVinkelrät mot planRörelse
Sagittalaxel
Frontalplanabduktion/adduktion
Transversalaxel (frontalaxel)Sagittalplanflexion/extension
Vertikal-/longitudinalaxelTransversalplanrotationsrörelser,
horisontal abduktion/adduktion i axelleden

Sagittalaxel, vinkelrät mot frontalplan i vilken rörelsen sker. Ligger i sagittalplan och löper horisontellt från framifrån och bakåt. Runt denna axel sker rörelserna abduktion och adduktion.

Transversalaxel, vinkelrät mot sagittalplan i vilken rörelsen sker. Ligger i frontalplan och löper horisontellt från sida till sida. Kallas även frontalaxel (jätteförvirrande, jag vet). Runt denna axel sker rörelserna flexion och extension.

Vertikal-/longitudinalaxel, vinkelrät mot transversalplan i vilken rörelsen sker. Löper vertikalt uppifrån och nedåt, i kraniell till kaudal riktning. Runt denna axel sker rotationsrörelser och horisontal abduktion/adduktion i axelleden.

Relevant material

Allmänna anatomiska termer: Klicka här för att öva på alla termer

[su_youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=yq8cE-EDtuE"]

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.