Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Hud- och mjukdelsinfektioner

Länk till anteckningar i Notion

Nekrotiserande fasciit

Vanligaste agens:

 1. Streptococcus pyogenes (GAS)
 2. Staphylococcus aureus
 3. Clostridium perfringens
Av Piotr Smuszkiewicz, Iwona Trojanowska and Hanna Tomczak - Late diagnosed necrotizing fasciitis as a cause of multiorgan dysfunction syndrome: A case report. Cases Journal 2008, 1:125. doi:10.1186/1757-1626-1-125, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5639655

Rosfeber

 • GAS

Symtom

 1. Tydligt avgränsad inflammation i huden med successiv utbredning
  • ytlig
  • vanligtvis benet
  • värmeökning och rodnad
  • smärtsam (oftast lindrigt)
 2. Feber
 3. Frossa
 4. Illamående
 • Sepsis kan förekomma
Untitled.png (800×1067)
By Tommi Nummelin - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33289552
Untitled.png (1024×969)

Cellulit

Inte samma sak som 'celluliter' (oregelbunden fettinlagring)

 • GAS

Symtom

 1. Hudinflammation
  • subkutis (djupa dermis-hypodermis)
  • rodnad
  • diffust avgränsad
Untitled.png (800×1067)
Av RafaelLopez from en.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3224876

Bältros

Bältros orsakas av reaktiverad vattkoppsinfektion (VZV).

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.