Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

HIV (human immunodeficiency virus)

1. HIV


HIV är ett retrovirus. Ett annat retrovirus är HTLV (Humant T-lymfotropt virus) som kan orsaka leukemi (ATL).

 • Infekterar främst CD4+ T-celler
 • Två positivt strängade RNA-molekyler
Untitled.png (1024×786)
By Thomas Splettstoesser (www.scistyle.com) - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38751738

Epidemiologi

Globalt

 • ca. 40 miljoner infek.
 • <hälften får effektiv behandling

Sverige

 • 7 000 lever med HIV
 • ca. 500 nya fall 2019, ffa. utlandssmitta
 • Bra prognos - effektiv behandling

Smitta

 1. Sexuell smitta
 2. Blodsmitta
 3. HIV+ mamma störst chans att smitta barn just vid förlossningen
  1. Åtgärder: antiviral behand. under graviditet, kejsarsnitt, amning ska undvikas
 4. Amning

Diagnostik

 1. Kombinerat HIV ak/antigen (ELISA)

Replikationscykel

By Jmarchn - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58188472
By Mike Jones - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25083912

Behandling

Kombinationsbehandling motverkar resistensutveckling och är effektivare!

 • Inträdeshämmare - hämmar endocytos (till värdcell) via interaktion med CD4 och co-receptor, ex. Maraviroc (lm-namn)
 • **NRTI (**nukleoside reverse transcriptase inhibitor) - hämmar omvänd transkription
  • NNRTI (non-nukleoside reverse transcriptase inhibitor)
 • Integrashämmare - hindrar inkorporering av viralt arvsmassa i värdcellens genom
 • Proteashämmare - hämmar utträde av nytillverkade virus från värdcellen

AIDS

När antalet CD4+ T-celler går under 200/mikroliter → opportunistiska infektioner härjar

 • CD4+ T-celler i perifert blod mäts med Flödescytometri
By Sigve - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15383502 modified by Herman Gidestrand

Opportunistiska infektioner

 1. P. jirovecii
 2. Candidaesofagit
 3. MAC-infek.
 4. Cerebral toxoplasmos
 5. CMV-retinit

Tumörer

 1. Kaposis sarkom (HHV-8)
 2. Lymfom
 3. Cervixcancer

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.