Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Hepatit

Länk till anteckningar i Notion

Baseras på föreläsningen Hepatitvirus (Gülşen Özkaya Şahin).


Alla hepatitvirus är ANMÄLNINGSPLIKTIGA!

Enterala hepatitvirus (fekal-oral smitta): A & E ⇒ akut infek.

Parenterala (blodsmitta): B & C ⇒ både akut & kronisk

 • Fibros - ökad kollagenmängd, ärrvävnad

Symtom för hepatit

 1. svår trötthet
 2. ikterus
 3. mörk urin - avfärgad feces
 4. feber
 5. ont i ben

går inte att särskilja vilket hepatitvirus på klinik (symtom)


De olika hepatitvirusen


HAV

 1. barn under 5 asymtomatiska
 2. fekal-oral
 3. inkubationstid 2-6 veckor
 4. → akut hepatit
 5. smittsam 2v före, under symtomgivande period och 2v efter klinisk sjukdom
 6. läker alltid ut
 7. <1% drabbas av fulminant hepatit - mycket nekros - kräver levertransplantation

Diagnostik

 • IgM - pågående infek.
 • IgG - immunskydd
 • PCR - akut pågående där man inte ser IgM ännu

Vaccin

 1. Effektivt - 100%Ig-immunitet
 2. Skyddar minst 20 år

Postexponeringsprofylax

 • 90% skyddseffekt om injicering inom 2v av exponering

HEV

 • smittar via vatten (fekalt-oralt)
 • kan ge fulminant hepatit hos gravida (genotyp 1)
 • → akut hepatit
  • men kan ge kronisk hos immunsupprimerade

Diagnostik

 • IgM - akut infek.
 • IgG - genomgången infek.
 • PCR

HBV

Allmänt

 • höljebärande (till skillnad från HAV & HEV som inte har hölje)
 • mäter Hepatit B antigen vid diagnostik:
  1. HBsAg - surface
  2. HBcAg - capsid
  3. HBeAg - early (innanför kapsid, immunmodulerande)

Smittvägar

 1. Vanligast västvärlden
  1. Intravenöst drogbruk
  2. Stick och skärskador (ex. vårdpersonal)
  3. Sexuellt överförbar
 2. Födas med det (moder bärare)
 3. Bloddonation

Symtom

 1. Inkubationstid 6v-6månader
 2. Ikterus
 3. Prodromal
 4. Smittsam 4v innan ikterus - under symtom → 4mån efter symtom

Diagnostik (p.e. = post exposure)

 1. HBsAg - från 1 månad efter exponering → 4 mån p.e.
  1. Anti-Hbs efter 5-6 mån = livslång immunitet
 2. HBeAg - 1.5 mån p.e. → 4 mån p.e. = hög smittsamhet
  1. Anti-HBe 6 mån p.e. = låg smittsamhet
 3. Anti-HBc IgM 2 mån p.e. → 6 mån p.e.
 4. Anti HBc IgG 5 mån p.e. → genomgången infek., finns livslångt

Utredning: ifall någon kommer med akut hepatit - prova HBsAg och ifall det inte är positivt → kör Anti-HBc IgM

Kronisk HBV (sjuk >6mån)

 1. HBsAg+
 2. Anti-HBc IgG+
 3. Anti-HBc IgM-

Vaccin

 1. Labvärden: anti-HBsAg+ och anti-HBcAg neg.
 • 90% skydd hos yngre
 • skyddar 30 år

Postexpositionsprofylax


HDV

minsta humanpatogena viruset.

 • inget hölje
 • medelhavsområdet
 • kan bara infektera vid en samtidig HBV-infektion!! (behöver HBsAg - höljet)
 1. Koinfektion - samtidigt HBV och HDV men inte värre infek.
 2. Superinfektion - samtidig men mycket högre risk för cirros eller HCC

Diagnos

 • Anti-HDV?

HCV

 • kan smitta via amning (HBV kan inte det)
 • annars samma smittvägar som HBV - parenteralt (blodsmitta)
 1. 15% av infek. ger symtom i akutfas
 2. 75% av HCV-infek. får kronisk infek.
  1. 20% av dessa utvecklar cirros
  2. högre risk för HCC eller leversvikt

Diagnos

 • ofta subkliniska symtom
 1. Anti-HCV 8-11v. p.e. (70% pågående, 30% utläkt)
 2. PCR - pågående infek.

Behandling

 • direkt antiviral behandling (DAA) → 100% läkning

Går att bota! 🥳

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.