Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Grundläggande virologi

https://www.notion.so/Grundl-ggande-virologi-4e366882b3a046a29071059e70e25be9

Vad är ett virus?

Nanometer stora, kan inte ses i mikroskop.


 • Virionen - viruspartikeln
 • Virom - virusets genom

Komponenter

 1. Genom (RNA eller DNA)
 • Kapsid
  • helikal eller ikosahidral
  • virala proteiner
 • Hölje (ibland)
  • lipidmembran när virionen avknoppat från värdcell (cellmembran)
  • kan innehålla glykoproteiner

 • Helikal - stavformad kapsid, endast RNA
 • Ikasohidral - diamantformad kapsid

 • Virokiner - medan viruset infekterar värdcellen kan den, förutom egen förökning, producera proteiner som hämmar immunförsvaret att attackera värdcellen. Om dessa proteiner liknar cytokiner, growth factor eller komplement benämns de virokiner. Produceras av vissa virus med stora DNA-genom.
  • Viroceptorer - protein som liknar värdcellens receptorer och som produceras av värdcellen på initiativ av virusets agenda benämns. Ses som en sorts virokin.

Klassificering av virus (RNA vs. DNA)

RNA

 • ssRNA (enkelsträngat - eller +)
 • dsRNA (double-stranded)
 • Ett eller flera segment
  • Enkelt att byta gener mellan flera virus, farligt pga. mer mutation
 • Små genom
 • Genetiskt instabila
 • Saknar korrekturläsning
 • Hög mutationsfrekvens

DNA

 • ssDNA eller dsDNA
 • Linjärt eller cirkulärt
 • Korrekturläser

 • Antigenisk drift - kallas det när flera punktmutationer ger en fenotypisk förändring som är stor nog att ändra immunförsvarets igenkänning av viruset. Detta ger upphov till ex. endemier såsom säsongsinfluensa.
 • Antigenisk shift - en stor genomisk förändring sker vilket gör viruset helt oigenkännligt för immunförsvaret. Ex. två influensavirus byter gensegment. Kan orsaka pandemier.

 • Virustaxonomi - virusfamiljer, släktträd, varav 22 familjer innehåller sjukdomsorsakande virus
  • Art (typ) benämner mer specifikt, ex. HIV1 vs. HIV2.

Förökning i cell

Replikation

4 steg:

 1. Adsorption till cell och upptag (virom in i cell)
 2. Replikation av virom
 3. Produktion av virusproteiner
 4. Mognad av virus (sammansättning till nya virus) och egress

 • Egress - lämna cellen

1. Adsorption

 • Ex. kapsid kan binda till cellreceptor
  • Neutraliserande antikroppar blockerar dessa inbindningsställen på kapsid och hölje
 • Virusreceptorer är cellbundna protein som virus kan binda till och därmed infektera cell
  • Ex. HIV binder till bl.a. CD4 på immunförsvarsceller
 • Tropism - specificitet av viruset, riktat mot celltyp eller organ
  • ex. influensevirus har tropism för slemhinneceller

Tre sätt för virusupptag i cell

 1. Hölje fuserar och kapsid fritt i cytosol
 2. Endocytos, ink. hölje
 3. Endocytos av kapsid, utan hölje

2. & 3. Replikation

RNA-virus

Replikation sker i värdellens cytoplasma.

 • +RNA (mRNA) kräver inte att RNA-polymeras finns i kapsid, det tillverkas i värdcell
 • -RNA kräver RNA-polymeras i kapsid

Polyproteintillverkning

 1. mRNA translateras till ett stort protein
 2. Detta delas spontant upp till alla delar viruset behöver

DNA-virus

Replikation sker i värdcellens cellkärna.

Två sätt

 1. Eget viralt DNA-polymeras
 2. Använder värdcellens DNA-polymeras
  • Parvovirus
   • Infekterar celler som delar sig mycket
  • Papillomvirus
   • Stimulerar celldelning

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.