Uppdaterades 11 juni 2022 kl. 10:49

Funktionell anatomi

5 juni 2022

Detta inlägg behandlar följande kursmål:

 • Med korrekt nomenklatur redogöra för rörelseorganens anatomiska uppbyggnad, inkluderande hela skelettet med leder, muskler, cirkulation och innervation – deskriptiv anatomi
 • Förklara hur rörelser genereras och kontrolleras genom samverkan mellan nervsystemet och olika delar av rörelseorganen – funktionell anatomi

Bålen

By Jmarchn - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45613314

Erector spinae

m. spinotransversales, V-formation

m. transversospinales, ^-formation

Tänk utgår från första, fäster vid nästa. Transversospinales = från transversalutskott till processus spinosus = ^

Övre extremiteten

Rotatorkuffen, muskelgrupp som stabiliserar axelleden genom att hålla caput humeri i sin ledyta. Består av fyra muskler:

 • m. supraspinatus
 • m. infraspinatus
 • m. teres minor
 • m. subscapularis

MINNESREGEL
supra–infra–teres–sub = SITS

Art. humeri

Flexion
180°
m. pectoralis major
m. deltoideus
m. biceps brachii
m. coracobrachialis

m. trapezius
m. serratus anterior
Extension
50°
m. latissimus dorsi
m. deltoideus
m. teres major
m. triceps brachii (caput longum)
Abduktion
180°
m. deltoideus
m. supraspinatus

m. trapezius
m. serratus anterior
Adduktion
180°
m. pectoralis major
m. latissimus dorsi
m. teres major et minor

Art. cubiti

Art. cubiti består av tre leder:

 1. Art. humeroradialis
 2. Art. humeroulnaris
 3. Art. radioulnaris proximalis

Art. cubiti kan utföra rörelser i två rörelseaxlar: en transversell (flexion/extension) och en longitudinell (supination/pronation). M. biceps brachii kan utföra rörelser i båda axlarna.

Flexion
150°
m. biceps brachii
m. brachialis
m. brachioradialis
m. pronator teres
Extension
m. triceps brachii
Supination
80°
m. supinator
m. biceps brachii
Pronation
80°
m. pronator teres
m. pronator quadratus

Manus

mm. interossei, innerveras av n. ulnaris

 • dorsales, utför abduktion
 • palmares, utför adduktion

Nedre extremiteten

Glutealmuskulaturen består av tre muskler:

 • m. gluteus maximus, extension i art. coxae
 • m. gluteus medius, abduktion i art coxae
 • m. gluteus minimus, medial/inåtrotation i art. coxae

Hamstrings, tre muskler bak på låret som extenderar i art. coxae och flekterar i art. genus:

 • m. biceps femoris
 • m. semitendinosus
 • m. semimembranosus

M. quadriceps, fyrhövdad muskel fram på låret som medierar extension i art. genus och består av fyra muskelbukar:

 • m. rectus femoris
 • m. vastus intermedius
 • m. vastus lateralis
 • m. vastus medialis

M. gastrocnemius, tvåhövdad muskel dorsalt och ytligt på vaden som medierar plantarflexion i art. pedis.

Art. coxae

Flexion
140°
m. iliopsoas
m. rectus femoris
m. sartorius
Extension
10°
m. gluteus maximus (PM)
Hamstrings
Abduktion
30-45°
m. gluteus medius (PM)
m. gluteus maximus
m. gluteus minimus
Adduktionm. adductor magnus, longus et brevis
m. pectineus
m. gracilis
Medial rotationm. gluteus medius (PM)
m. gluteus minimus
m. tensor fasciae latae
Lateral rotationm. piriformis
mm. gemelli
m. obturatorius internus et externus

Art. genus

Flexion
120-150°
Hamstrings
Extension
10°
m. quadriceps
Medial rotation
10°
Medial del av hamstrings (semitendinosus, semimembranosus)
Lateral rotation
30-45°
Lateral del av hamstrings (biceps femoris)

Korsband

Lig. cruciatum anterius, främre korsbandet. Fäster från condylus lateralis på femur till area intercondylaris anterior på tibia.

Lig. cruciatum posterius, bakre korsbandet. Fäster från condylus medialis på femur till area intercondylaris posterior på tibia.

MINNESREGEL
Höger hand på höger knä, långfinger (anterius) över pekfinger (posterius).

BruceBlaus, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44967601

Art. pedis

Plantarflexion
40-50°
m. gastrocnemius
m. soleus
Dorsalflexionm. tibialis anterior
m. extensor digitorum longus
By Connexions - OpenStax College. Anatomy & Physiology, Connexions Web site. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, Jun 19, 2013., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29624326

Leder

Äkta leder kallas synovialleder:

Kulledstort rörelseomfång i alla tre riktningarart. humeri, art. coxae
Gångjärnsledböjning i endast en frihetsgradart. humero-ulnaris, artt. interphalangeae, art. genus (modifierad)
Vridledvridningart. radio-ulnaris, art. atlanto-axialis
Glidled
platta ledytorfacettleder (mellan ryggkotor), ossa carpi/tarsi
Sadelledsadelformade ledytorCMC-I (tumme)
Äggledelliptiska ledytor, ägg i koppart. radiocarpea, art. atlanto-occipitalis

Art. genus är en modifierad gångjärnsled.

Artt. metacarpophalangeae (MCP-leder) är inskränkta kulleder.

Oäkta leder är fogar, exempelvis mellan skallbenen, revben–sternum eller symphysis pubica.

Nervsystem

Plexus brachialis (C5-T1)

 • fasciculus lateralis
  • n. musculocutaneus
 • fasciculus posterior
  • n. axillaris
  • n. radialis, innerverar dorsal muskulatur i både över- och underarm samt dorsal känsel i handen
 • fasciculus medialis
  • n. ulnaris, innerverar underarmens flexorer samt känsel i lillfinger och halva ringfinger
 • fasciculus lateralis + fasciculus medialis
  • n. medianus, innerverar underarmens flexorer och pronatorer

Plexus lumbalis (T12-L4)

Plexus sacralis (L4-S5)

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.