Uppdaterades 11 juni 2022 kl. 10:49

Autonoma nervsystemet

Autonoma nervsystemet, kontrollerar ofrivillig aktivitet hos glatt muskulatur i organ, körtlar och hos blodkärl. Upprätthåller cirkulation, andning, matsmältning, exkretion, kroppstemperatur och reproduktion.

 • Sympatiska nervsystemet – Fight or Flight
 • Parasympatiska nervsystemet – Rest and Digest
 • Enteriska nervsystemet – mag-tarmkanalen

Sympatiska neuron utgår från ryggmärgen på thorakal- och lumbalnivå (T1-L3), medan parasympatiska neuron utgår från sakralnivå (S2-S4) och hjärnstammen (III, VII, IX, X).

Autonoma nervsystemet förmedlar signaler via två neuron:

 • Preganglionär neuron, myeliniserade nervfibrer som lämnar centrala nervsystemet via kranial- och spinalnerver
 • Postganglionär neuron, omyeliniserade nervfibrer som bildar de autonoma-efferenta ganglierna

Det finns tre typer av synaptisk transmission:

 • Kolinerg transmission (acetylkolin -ACh)
 • Adrenerg transmission (noradrenalin -NA, adrenalin -A)
 • NANC transmission (ATP, VIP, NPY, GABA, NO)

Det finns tre typer av receptorer:

 • nAChR – nikotinerg receptor (acetylkolin)
 • AR – adrenerg receptor (noradrenalin/adrenalin)
 • mAChR – muskarin receptor (acetylkolin)

Acetylkolin bryts ner i synapsklyftan av acetylkolinesteras.

NeuronSympatisk preganglionärSympatisk postganglionärParasympatisk preganglionärParasympatisk postganglionär
UrsprungT1-L3Ganglion vid ryggmärgHjärnstam och S2-S4Ganglion i närhet av målorgan
MyelinJaNejJaNej
NeurotransmittorAcetylkolinNoradrenalinAcetylkolinAcetylkolin
ReceptorNikotinAdrenergNikotinMuskarin

Amfetamin och liknande aminer leder till kalcium-oberoende frisättning av noradrenalin och därmed ett sympatiskt påslag.

Botulinumtoxin, neurotoxin som sprids via blodet till hela kroppen förutom centrala nervsystemet. Påverkar endast perifera kolinerga neuron och hämmar dess frisättning av acetylkolin, vilket leder till muskelpares. Används som behandling vid till exempel handsvett, lokaliserade kramptillstånd eller kosmetik.

Tetanustoxin, neurotoxin som hämmar frisättningen av GABA och glycin, vilket leder till muskelspasm (stelkramp).

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.